Strategiarahoitus 2019 - 2021

Hankkeen kuvaus

Strategiarahoituksella tuetaan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen järjestäjää toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoitus 2019 rahoituksella tuetaan erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamista, ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin (HOKS-prosessi, koulutus- ja oppimissopimuksen palveluprosessi) osaamisen kehittämistä.

Tavoitteet

• Koulutuskeskus JEDUn tilojen ja laitteiden käytön uudistamisen toimenpiteet, jotka tehostavat niiden käyttöä, uudistavat tiloja monikäyttöisemmiksi, vähentävät kiinteistökustannuksia pitkällä aikavälillä, keskittävät toimintoja, lisäävät yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai parantavat koulutuksen saavutettavuutta.

• Ydinprosessien osaaminen:
- Osaamisen ja kriittisten pisteiden kartoitus sekä HOKS-prosessiin liittyvä osaamisen kartoitus hankkeen alussa ja lopussa.
- HOKS-prosessi (mm. eHOKS- palvelun käyttöönotto)
- Koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessi
- Yhteistyö Parasta-hankkeiden ja Johda hyvin -hankkeiden kanssa (työvälineiden ja materiaalien käyttäminen toiminnassa)

Tulokset

• Työpaikkaohjaajakoulutus ja työelämäyhteistyö kehittyvät
• Opetustilat uudistuvat ja yhteiskäyttö monipuolistuu (lukiot, peruskoulut ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne)
- Maahanmuuttaja- ja erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden ohjaus ja tukitoimet kehittyvät
- Erityisen tuen suunnitelma päivittyy
- Biokaasulaitos muunnetaan ympäristöystävällisemmäksi
- Oppimisympäristöt digitalisoituvat
- Virtuaaliset ja simulaatio-oppimisympäristöt kehittyvät
- Ydinprosessiosaaminen kehittyy

Kohderyhmät

Koulutuskeskus JEDUn opetus-ja ohjaushenkilöstö
Koulutuskeskus JEDUn opiskelijat
Alueen työelämä

Yhteistyökumppanit

Parasta Osaamista -verkostohanke
Parasta Palvelua Pohjoinen -hanke
Parasta DigiOhjausta -hanke
Parasta DigiTukea -hanke
Parasta johtamista -hanke

Hankkeen budjetti

519 000 euroa, rahoitus: 100 % OKM


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Vähäoja Tanja
Suunnittelija
Puh. 0401508438
tanja.vahaoja@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2019
Hanke päättyy
30.6.2021