TAKE – Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen

Hankkeen kuvaus

TAKE-hankkeessa kehitetään työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja ohjausta sekä vahvistetaan koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluja luomalla avoin opisto ja sen yhteyteen avoin työpaja, jossa voi suorittaa myös ammatillisen koulutuksen opintoja ja/tai tutkinnon osia työvaltaisesti.

Tavoitteet

- kehitetään nuorten, aikuisten ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien (esim. vajaakuntoiset ja/tai maahanmuuttajat) koulutusvaihtoehtoja ja koulutukseen osallistumista luomalla avoin opisto, joka tarjoaa yksilöllistä ohjausta työhön, työharjoitteluun tai koulutukseen sekä ammatillisen koulutuksen opintoja ja/tai tutkinnon osia, joiden avulla em. henkilöt voivat tutustua itseään kiinnostaviin aloihin ja töihin sekä suorittaa mahdollisia ammatillisia opintoja omaan yksilölliseen tahtiin
- kehitetään aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työkaluja, jotka helpottavat opiskelua ja/tai tutkinnon suorittamista työvaltaisesti
- kehitetään yhteisten tutkinnon osien perusteiden mukaisia opintoja työpaikalla työelämälähtöisesti
- vahvistetaan opettajien, opinto-ohjaajien sekä muiden ohjaajien, kuten työpaikka- tai työpajaohjaajien ohjausosaamista seutukunnan alueella
- luodaan seutukunnallinen ohjausmalli, joka sisältää toiminnallisen ja työssäoppimista hyödyntävän uraohjausmallin sekä osallistuvien organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden (esim. kunnat ja niiden sosiaali- ja nuorisotoimi, ammattiopisto, muut koulut, työvoimahallinto, työpajat, perhekoti) yhteistyösopimukset ohjauksen ja neuvonnan toteuttamisesta seutukunnan alueella
- tehostetaan ja monipuolistetaan ohjaustyön toteuttamista hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa ja/tai digitaalisia työkaluja ohjaustyön apuna
- luodaan kiertävää ohjaus- ja työpajatoimintaa hyödyntävä malli, joka sopii syrjäseutujen olosuhteisiin
- tieto- ja viestintätekniikan ja/tai digitaalisten työkalujen käytössä hyödynnetään OpinTorin digiloikka-hankkeen tuottamaa osaamista
- hankkeen työpajan keskeinen idea on tehostaa ohjaus- ja neuvontatyötä toiminnallisesti tekemisen kautta eli ohjaus­ ja neuvontatyö jalkautuu hankkeessa mukana oleviin työpajoihin hankkeen työntekijöiden mukana
- Piippolaan tulee joko JEDUn Piippolan toimipisteen TAI kolmannen sektorin ylläpitämän "kylätalon" yhteyteen hankkeen oma ohjaus- ja neuvontapiste (=toimii myös pienimuotoisena työpajana), jossa ohjaus- ja neuvontatyötä myös toiminnallisesti toteutetaan

Tulokset

Hankkeessa kootaan yhteen yhteistyökumppaneiden kanssa kaikki ohjaus- ja neuvontatyö seutukunnan alueella (esim. kuntien omat palvelut, kuten työpajojen ohjaus- ja neuvontatyö, etsivä nuorisotyö, sosiaali- ja terveystoimen ohjaus- ja neuvontatyö, koulujen kuraattoripalvelut sekä ammattiopiston ohjauspalvelut, työvoimatoimiston ohjauspalvelut jne.).

Yhteistyön sujuminen varmistetaan tekemällä yhteistyösopimukset. Tavoitteena on parantaa ohjauksen laatua koko seutukunnan alueella ja varmistaa kehittämistyön totuttaminen paikallisesti yhteistyösopimusten kautta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa olemassa olevaa toimintaa toiminnallista ohjaustyötä tukevaksi.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät
- Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, esimerkiksi työpajojen nuoret ja aikuiset tai työttömät henkilöt mukaan lukien maahanmuuttajat (myös turvapaikanhakijat sitten kun he ovat laillisesti työmarkkinoiden käytettävissä eli joko 3 kk:n tai 6 kk:n kuluttua turvapaikkahakemuksen tekemisestä).
- Nuoret ja aikuiset, joiden opiskeluun hakeutumista, opintojen nivelvaiheiden sujuvuutta tai opintojen jatkumista tuetaan eli henkilöt, joilla on riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle tai riski koulutuksen keskeyttämiseen
- Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella työskentelevät työntekijät, mikro-­ ja pk-yritysten työpaikkaohjaajat sekä opinto-ohjaajat, opettajat ja muu opetus- ja ohjaushenkilöstö, joilla on tarvetta päivittää ammatillista ja/tai ohjausosaamistaan
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella sekä ohjaus- ja työpajahenkilöstö näiden seutukuntien alueella

Välilliset kohderyhmä
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän alueella toimivat mikro- tai pk-yritykset ja niiden työpaikkaohjaajat
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö muuallakin kuin Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella {esim. JEDUn vankilaopettajat sekä vankiloiden ohjaus- ja työpajahenkilöstö eri puolella Suomea)

Yhteistyökumppanit

KOORDINAATTORI Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

facebook.com/takehanke
instagram:@takehanke
https://takehanke.wordpress.com/

Hankkeen budjetti

Budjetti 325 210 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 15 % JEDU, 5 % Pyhäntä, Siikalatva ja Haapavesi


   
Hanke alkaa
1.11.2016
Hanke päättyy
30.4.2020