Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

Hankkeen kuvaus

Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa tulee mahdollistamaan entistä tasa-arvoisemmat oppimisen mahdollisuudet. Tässä hankkeessa tehdään monien unelmasta totta. Luomme valtakunnallisen-digitaalisen-monialaisen-ammatillisen-pedakäsikirjoitetun - työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan - koulutustarjottimen, joka on avoinna 24/7. Digitaalisuus tarkoittaa tässä hankkeessa konkreettisesti ”maailman avautumista”, niin opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille kuin yrityksille ympäri Suomea. Mukana hanketta tekemässä on 19 koulutuksen järjestäjää ja lukuisa joukko yrityksiä.

Tavoitteet

SELECTION – Luoda verkkoon – visuaalisesti ja auditiivisesti häikäisevä – Suomen johtava ammattiin opiskelevien oppimisen
• koulutustarjotin (alusta), jossa on tämän hankkeen toimesta tarjolla ammatillisia tutkinnon osia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
• muita pienempiä opintokokonaisuuksia, joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
• yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle, jonka oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista

PEDA – Rakentaa tämän koulutustarjottimen kantavaksi ideaksi pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus), joka on logiikaltaan yhdenmukainen koskien kaikkia tarjolle tulevia ammatillisia tutkinnon osia, muita pienempiä opintokokonaisuuksia ja yritysten koulutuksia ammattiin opiskeleville. Tämä pedagogoinen toimintamalli pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen.

Rakentaa toimintalogiikan malli miten
• koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja yritykset tuottavat tutkinnon osia ja muuta oppimateriaalia tähän koulutustarjottimelle (toimintalogiikka)

Lisäksi hankkeen ohessa työstetään koulutustarjottimen ansaintalogiikan mallia – ts. mitä koulutuksen järjestäjä, opettaja, yritys, opiskelija saa vastikkeeksi tuotoksistaan koulutustarjottimelle.

Yhteistyökumppanit

Helmi Liiketalousopisto
hankkeen koordinaattori Markus Oedewald, etunimi.sukunimi@liiketalousopisto.fi

Hankkeen budjetti

31 400 euroa, rahoittaja 100 % Opetus- ja kulttuuriministeriö


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2016
Hanke päättyy
31.12.2017