Tero - Puuteollisuuden terätekniikan osaamisen kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana luodaan Kalajoen ammattiopistoon nykyaikainen yritysten tarpeita vastaava puuteollisuuden terätekniikan oppimisympäristö. Oppimisympäristö koostuu terähuonetekniikasta (terien teroittaminen, muotoilu ja tarkistaminen), höylästä ja teristä.

Tavoitteet

- luoda nykyaikaiset puitteet oppimisympäristölle, mikä tukee puuyritysten kannattavaa kasvua, laadun ja tehokkuuden parantamista lisäämällä puualan työtekijöiden osaamistasoa terätekniikan alueella

- edistää uuden teknologian käyttöönottoa ja yritysten alihankinnan kehittämistä, alihankinta- ja protopajatoiminnalla pyritään myös lisäämään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä

Kohderyhmät

- Ylivieskan seudun puualan ammattilaiset ja yritykset

Hankkeen budjetti

394 812 euroa, rahoitus: 80 % Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Marttila Tero
Lehtori, puuala
Puh. 0401508444
tero.marttila@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.11.2011
Hanke päättyy
31.12.2012