ThaiGO 2 -verkosto

Hankkeen kuvaus

Basic facts about the project
ThaiGO-verkosto on uusin OPH:n verkostoista. Verkosto on aloittanut toimintansa syksyllä 2014 tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjaksoja Thaimaahan. Liikkuvuusjaksojen kohteina ovat esim. Kansainvälinen päiväkoti sekä vanhusten hoitokeskus Burapha Yliopistolla Chonburin alueella.¿Tällä hetkellä verkosto lähettää opiskelijoita ja opettajia kahden viikon mittaisiin liikkuvuusjaksoihin, mutta tulevaisuudessa jaksot tulevat pidentymään ensin neljän viikon mittaisiksi ja myöhemmin kuuden viikon mittaisiksi. Tällä hetkellä verkoston liikkuvuusjaksot ovat kohdennettu sosiaali- ja terveysalalle.

Oppilaitokset Suomessa / Partners in Finland
Raision seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / The Federation of Education in Jokilaaksot
- Ylivieskan ammattiopisto / Ylivieska Vocational College
Helsingin Diakoniaopisto¿/ Helsinki Diakonia College
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä /¿Southwest Finland Municipal Educationand Training Consortium
- Lounais-Suomen ammattiopisto / Southwest Finland Vocational College
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /¿North Karelia Municipal Education and Training Consortium
- Pohjois-Karjalan ammattiopisto / North Karelia College
Porvoo International College / Porvoo International College
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (aik. Päijät-Hämeen koulutuskonserni) / Lahti Region Educational Consortium
- Koulutuskeskus Salpaus / Salpaus Further Education
Rovaniemen seudun koulutuskuntayhtymä /¿Rovaniemi Municipal Federation of Education
- Lapin matkailuopisto / Lapland Tourism College
- Lapin ammattiopisto / Lapland Vocational College
- Lapin Urheiluopisto / Santasport Institute
- Lapin oppisopimuskeskus / Lapland Apprenticeship Centre

Hankkeen toimintoja rahoitetaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustuksella ja koulutuksen järjestäjien omalla rahoituksella.

The project activities are funded through a state grant for international activities from the Finnish National Board of Education, and through the education providers' own funding

Tavoitteet

• Liikkuvuusjaksoilla opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus saavuttaa sellaista osaamista, jota on vaikea hankkia omassa oppilaitoksessa (esim. thaimaalainen perinteinen lääketiede, wellness-omaamisesta vanhusväestön toimintakyvyn parantamiseen/kodinhoidon tueksi, kuuman ilmanalan vanhustenhoito sekä lastenhoito Thaimaassa).
• Opetushenkilöstölle luodaan hankkeen kautta mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti, sosiaalisesti sekä kielitaidollisesti.
• Selvittää mahdollisuuksia kotikansainvälistymisen edistämiseen
• Team Finland -verkosto, jonka ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot näkee Suomen Thaimaan suurlähetystön mukaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyön Thaimaan tärkeäksi yhteistyömuodoksi.
• Levittää alusta asti saatua tietoa, hankittua kokemusta ja opittuja hyviä käytänteitä kansallisesti eri verkostotapaamisten ja tiedotusvälineiden kautta

Käytännön toteutus
• opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Thaimaassa thaimaalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä
• valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Thaimaassa
• kotikansainvälistymisen lisääminen mm. kulttuuripäiviin ja kansainvälisyysinfoihin

Kohderyhmät

• ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja opettajat sekä oppilaitosten muu henkilöstö

The target groups for the project are the students, teachers and other staff in vocational upper secondary education and training.

Yhteistyökumppanit

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)

Hankkeen budjetti

laskutuksen mukaan, rahoitus: 100 % Opetushallitus


   
Hanke alkaa
21.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016