The Acceleration method of development of Transversal Competences in the student´s Practical Training Process

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on yhdessä Centria Ammattikorkeakoulun kanssa mukana ERASMUS + - strategisessa kumppanuushankkeessa ”The Acceleration method of development of Transversal Competences in the student´s Practical Training Process”.

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on kehittää yleisten työelämätaitojen opetusta neljässä eurooppalaisessa maassa.

Hanke toteutetaan kahdeksassa vaiheessa:

1. Kirjoitetaan tutkimusraportti yleisten työelämätaitojen opetuksesta hankemaissa (vertaileva tutkimus).
2. Tehdään kyselytutkimus hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden toimialueiden yrityksille heidän edellyttämistään yleisistä työelämätaidoista.
3. Valmistellaan vertaileva matriisi käytännön harjoittelun, työssäoppimisen metodeista ja yleisten työelämätaitojen opetuksesta.
4. Kirjoitetaan monografia yleisten työelämätaitojen opiskelusta ja opetuksesta kohdemaiden korkeakouluissa ja oppilaitoksissa.
5. Vertailevan matriisin yleisten työelämätaitojen opetusta ja työssäoppimisen metodeja kokeillaan käytännössä hanketoimijoiden oppilaitoksissa.
6. Valitaan parhaimmat yleisten työelämätaitojen opetusmenetelmät ja levitetään hankkeen toimijoiden käyttöön.
7. Valitaan parhaimmat harjoitteluprosessit ja työssäoppimisen käytännöt.
8. Valitaan tutkimusten ja kokeilujen perusteella yleisten työelämätaitojen parhaat yleisten työelämätaitojen opetusmenetelmät.

Kohderyhmät

Hanke kohdistuu Puolaan, Slovakiaan, Sloveniaan ja Suomeen.

Hankeverkostoon kuuluvat Poznan University of Technology, Wrocklaw University of Economics, Csestochowa University of Technology, The Western Chamber of Industry and Commerce, Centria Ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Univerza v Mariboru, Matej Bel University Banska Bystrica. Hankkeen hallinnoijana toimii Poznan University of Technology.

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat ja opettajat ammatillisella toisella asteella ja korkea-asteella.

Hankkeen budjetti

37 447 euroa, rahoitus: 100 % CIMO/Erasmus+


Yhteyshenkilöt

Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.10.2015
Hanke päättyy
31.8.2018