Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkosto

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on lähtenyt mukaan Ammattioppilaitosten Venäjä-verkosto -hankkeen toimintaan vuonna 2012.

Venäjä-verkoston koordinaattorina toimii Kouvolan kaupunki / Kouvolan seudun ammattiopisto.

JEDUssa Venäjä -verkostossa mukana oloa hallinnoidaan kehittämispalveluissa.

Rahoitus

Ammatillisten oppilaitosten Venäjä -verkosto hakee vuosittain OPH:n hankerahoitusta hankkeelleen, jossa rahoitus on yleensä jakautunut seuraavasti:
Opetushallitus 75%, oppilaitosten omarahoitus 25%

Opetushallitus tukee verkoston toiminnan osalta erityisesti työssäoppimista Venäjällä. Avustusta myönnetään työssäoppimisjaksojen toteuttamiseen ja niihin liittyviin tukitoimintoihin (oppilaanohjausmateriaalin tuottamiseen, arviointikäytäntöjen soveltamiseen sekä työssäoppimisverkoston kehittämiseen).

Tavoitteet

- Lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän
kieleen ja kulttuuriin
- Kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen
ammattilaisia
- Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen sekä
työssäoppimismahdollisuuksien laajentaminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä
- Opettajien ja asiantuntijoiden työelämä- ja job shadowing -jaksojen
toteuttaminen samanaikaisesti opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen kanssa.
- Uusien sosiaalista mediaa hyödyntävien tiedotus- ja yhteistyömenetelmien kehittäminen

Tulokset

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä vieraili venäjällä opettajia ja opiskelijoita.
Syksyllä 2016 löytyi 3 opiskelijaa työssäoppimisjaksolle Pietariin.
2015-2016 hankerahoitus päättyy 31.12.2016, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ei hakenut verkoston mukana lisärahoitusta toimintaan vuodelle 2017.
JEDU ei ole enää mukana Ammatillisten oppilaitosten Venäjä -verkostossa 1.1.2017 lähtien.
Tammikuussa 2017 lähtee kuitenkin kolme matkailuvirkailijaopiskelijaa työssäoppimaan Pietariin Kalajoen ammattiopiston omalla rahoituksella.
Verkostossa mukana olo antoi tietoa Venäjä -yhteistyöstä, Venäjälle suuntautuvien oppilaitosvierailujen, työelämäjaksojen ja työssäoppimisjaksojen järjestämisestä.

Kohderyhmät

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö.

Yhteistyökumppanit

- Kouvolan seudun ammattiopisto (koordinoiva oppilaitos) - KSAO
- Ammattiopisto Lappia
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattiopisto SAMPO
- Etelä-Savon ammattiopisto - ESEDU
- Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto - SAMI
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - JEDU
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - JAO
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - KAO
Kainuun ammattiopisto
- Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto - EKAMI
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä - SASKY
- Savon koulutuskuntayhtymä
Savon ammatti- ja aikuisopisto - SAKKY
- Opetushallitus


Yhteyshenkilöt

Nivala
Leskinen Tuula
Suunnittelija, markkinointi ja viestintä, kansainvälinen toiminta
Puh. 0406878350
tuula.leskinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2012
Hanke päättyy
31.12.2016