TOP 1 ja 2 -hankkeet

Hankkeen kuvaus

TOP 1 - Toppia ikä kaikki - JEDUn TOPPI paikkojen ohjausosaamisen kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on toiminnallinen kehittämisyhteistyö koulutustoimijoiden sekä työpaikkojen välillä vuosina 2014–2015. Tavoitteena on kehittää pysyviä toimintamalleja kuntayhtymän työssäoppimiseen .

Työssäoppiminen on lisääntynyt kuntayhtymän perustutkinnoissa ja työssäoppimista kehittämällä opiskelu tehostuu ja opiskelija ja työpaikkaohjaaja kohtaavat sujuvammin työelämän arjen toiminnoissa. JEDUssa kerätyn laadullisen ennakointitiedon hyödyntäminen, työelämän näkemyksien kuunteleminen ja työpaikkojen toimintatapojen muutoksiin vastaaminen sekä opiskelijoiden tarpeiden huomioiminen ovat työssäoppimisen kehittämisen hankkeen lähtökohdat.

TOP 2 - Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen
Hankkeen keskeinen tavoite on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhteistyöyritysten ja toimijoiden (kuten työpajat) työpaikkaohjaajien osaamistarpeeseen vastaaminen. Tavoitteena on toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja pysyviä toiminnallisia muutoksia verkostoyhteistyössä aiemmin työpaikkaohjaajan koulutuksen kehittämishankkeissa toteutettuja tuotoksia ja tuloksia hyödyntäen.

Työssäoppimisen määrän lisääntyminen JEDUn ammatillisissa perustutkinnoissa (vähintään 24 ov/tutkinto), vaihtoehtoisten opintopolkujenkehittäminen (2+1 malli), työpaikkojen oppisopimusosaamisen ja arviointiosaamisen kehittäminen vaativat jatkuvaa ja systemaattista, henkilökohtaista työpaikkaohjaajien osaamistarpeeseen vastaamista.

Hankkeen budjetti

180 000 euroa, rahoitus: 100 % Opetus- ja kulttuuriministeriö


   
Hanke alkaa
30.4.2014
Hanke päättyy
31.12.2015