Uuden sukupolven vesileikkaus

Hankkeen kuvaus

Hankittava uuden sukupolven vesileikkauslaite sopii sekä koulutus- että tutkimuskäyttöön. Hankittavan koneen käyttö muodostuu pääosin hitsausliitosten ja materiaalien tutkimiseen tarvittavien koepalojen irrottamisesta ympäröivästä materiaalista. Suorituskyvyltään laitteen tulee pystyä leikkaamaan teräsmateriaalia 80 mm aineenvahvuuteen saakka. Lisäksi vaatimuksena on pystyä leikkaamaan putkipinnalla viisteytettyä leikkausta. Leikkauspöydän tulee olla räätälöity tutkimuskäyttöön tarkoitettujen koepalojen leikkaamisen vuoksi.

Laitetta käytetään sekä osana tutkintoon valmistavien koulutusten oppimisympäristöä että myös muussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Laitteistolla voi kehittää tutkinnon perusteissa olevaa osaamista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada irrotetuksi tutkittavista materiaaleista ja hitsausliitoksista monimutkaiset koepalat työturvallisesti ja niin, että materiaalin ominaisuudet eivät muutu mekaanisen tai termisen käsittelyn vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on myös korvata osa hiilen käyttöön perustuvista termisistä leikkausmenetelmistä vesileikkauksella. Osin korvattavat menetelmät ovat happi-asetyleeni- ja happi-propaani -menetelmät.

Tulokset

Lyhyen aikavälin tulokset:
- Tutkimus- ja testaustarkoitukseen tarvittavien koepalojen irrotus nopeutuu
- Tutkimus- ja testaustulokset paranevat ja tulosten luotettavuus paranee, kun vesileikkauksessa ei tule mekaanisen ja termisen leikkauksen aiheuttamia materiaalimuutoksia
- Tutkimus- ja testaustulosten saaminen nopeutuu
- Mahdollisuus tehdä käytännössä kaikki koekappaleet alueella
- Työturvallisuus kappaleiden irrotuksessa melun ja pölyn suhteen parane

Pitkän aikavälin tulokset:
- Hitsausliitosten laadun määrittäminen kehittyy
- Hitsausliitosten laatu paranee
- Alueen hitsaavien yritysten laatu ja toimituskyky paranee
- Alueen elinkeinotoiminnan edellytykset toimia Pohjois-Pohjanmaalla paranevat
- Melun ja pölyn aiheuttamat työterveysongelmat vähenevät, alalla toimivien henkilöiden eläkeikä nousee ja työllisyysaste sekä yhteiskunnan huoltosuhde paranevat

Kohderyhmät

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän metallialan ja muiden alojen opettajat, jotka irrottavat kappaleita eri materiaaleista
- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat
- Materiaalitutkimusta tekevät yritykset
- Hitsausmenetelmäkokeita hitsaavat yritykset
- Hitsausmenetelmäkokeita valvovat ja hyväksyvät yritykset
- Hitsausmenetelmäkokeita testaavat yritykset

Välilliset kohderyhmät:
- Alueen hitsaavat tai materiaalia irrottavat yritykset
- Ammatillisen koulutuksen opiskelijat
- Hitsausliitoksia ja materiaaleja tutkivat tarkastuslaitokset
- Alueen yritys- ja elinkeinopalvelut
- Voimalaitosten (ydin, bio, tuuli, yms.) valmistajat
- Voimalaitosten rakennuttajat
- Muut paineastiavalmistajat
- Teräsrakenteiden valmistajat
- Kuntien rakennusvalvonta
- Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
- Koulutuskeskus JEDUn koulutus Haapavedellä, Kalajoella ja Nivalassa
- Oulun seudun ammattiopisto, Oulu
- Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski - Pudasjärvi
- Muut oppilaitokset

Hankkeen budjetti

168 289 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR ja 30 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Haapakoski Mika
Tekninen asiantuntija, Pätevöintilaitos
Puh. 0406786979
mika.haapakoski@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2018
Hanke päättyy
31.10.2019