Vähähiilinen maatila

Hankkeen kuvaus

Koulutuskeskus JEDU:n Haapajärven koulutila on osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n hallinnoimassa Vähähiilinen maatila -hankkeessa 1.5. – 31.12.2018. Hankkeessa pyritään selvittämään keinoja vähentää ravinteiden huuhtoutumia vesistöön, kierrätyslannoitteiden käyttömahdollisuuksia sekä keinoja maatilojen energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa ovat mukana kaikki luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja seitsemän ammattiopiston koulutilaa.

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on toteuttaa Haapajärven koulutilalla ohran lannoituskoe biokaasulaitoksen rejektillä kasvukaudella 2018. Verranteina on tavallinen lietelanta, väkilannoite ja lannoittamaton koeruutu. Koe toteutetaan yhteistyössä LUKE Ruukin tutkimusaseman kanssa.

Tulokset

Ohran lannoituskokeen tulokset tullaan julkaisemaan www.ravinnejaenergia.fi -sivustolla syksyn analyysien jälkeen. Sivuille tuotetaan tietoa myös koulutilan ravinnetaseita ja energiankäytöstä robottinavetalla.

Yhteistyökumppanit

Hämeen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
Hämeen ammatti-instituutti Oy/Hämeen ammatti-instituutti, maatalousala
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy/Luonnonvara-alan osasto
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Muhoksen yksikkö
Peimarin koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Livia
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy/Elintarvike ja maatalous
Yrkeshögskolan Novia
Luonnonvarakeskus LUKE Ruukki

Hankkeen budjetti

10 775 euroa, rahoitus: 100 % Maa- ja metsätalousministeriö


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.5.2018
Hanke päättyy
31.12.2018