Valmennettuna Venäjälle 2016 - 2016

Hankkeen kuvaus

Valmennettuna Venäjälle -hankkeen tavoitteena on tehostetun valmennuksen avulla alentaa opiskelijoiden kynnystä lähteä työssä oppimaan Venäjälle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän
osaamistaitovaatimuksiin kehittämällä Venäjä-osaamista ja -yhteistyötä.

Suomalainen elinkeino- ja työelämä tarvitsee suomalaisia venäjän kieltä ja kulttuuria
tuntevia työntekijöitä niin Suomessa kuin Venäjälläkin toimiviin yrityksiin. Hankkeen
tavoitteena on kehittää opiskelijoiden työelämässä tarvitsemaa ydinosaamista.

Hankkeen aikana kehitetään edelleen edellisen hankkeen aikana käynnistettyä verkoston
yhteistä valmennusta suunnittelemalla yhteinen verkossa toteutettava venäjän
kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus. Kotimaassa toteutettavan valmennuksen
jälkeen opiskelijat suorittavat loppuosan valmennuksesta Venäjällä. Hyvin valmennettuina
opiskelijat ovat motivoituneita suorittamaan 2 - 8 viikon työssäoppimisjakson Venäjällä
sekä osallistumaan kilpailutoimintaan.

Hankkeen avulla kehitetään toisen asteen ammatillista koulutusta ja lisätään Venäjä-osaamista
tarjoamalla oppilaitosten opettajille ja asiantuntijoille työelämä- ja job shadowing -jaksoja sekä kilpailutoimintaan osallistumista Venäjällä. opettajat ja asiantuntijat siirtävät liikkuvuusjaksojen aikana keräämänsä hyvät käytänteet omiin oppilaitoksiinsa sekä muille verkoston jäsenille.

Hankeen aikana kehitettävä venäjän kielen ja kulttuurin verkkovalmennus otetaan käyttöön myös asiantuntijoiden liikkuvuusjaksojen yhteydessä.

Hankkeen budjetti

5 000 euroa, rahoitus; 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Leskinen Tuula
Suunnittelija, markkinointi ja viestintä, kansainvälinen toiminta
Puh. 0406878350
tuula.leskinen@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
1.8.2015
Hanke päättyy
31.12.2016