VANKKA-Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeen kuvaus

Vankilakoulutuksen tavoitteena on järjestää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvioiden laadukasta vankilakoulutusta. Hankkeen strategisina tavoitteina ovat mm. yksilöllisen oppimisen tukeminen, jossa korostuu asiakaslähtöisyys, osaamisperusteisuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus, pedagogiikka ja opetusteknologian kehittäminen. Opiskelija on keskiössä ajatellen ohjausta, jossa huomioidaan oppimisvaikeuksien arviointi ja henkilökohtaiset polut.

Haluamme tarjota opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin sekä eväitä hyvinvointiin, hyvään elämään ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä ja vastata työelämän osaamis- ja kehittymistarpeisiin. Vankilakoulutus vastaa osaltaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, jossa tavoitteena on luoda edellytyksiä rikoksettomaan elämään. Kumppanuuksien kehittäminen ja vahvan vankilakoulutuksen verkoston rakentaminen ovat strategisia tavoitteita, joihin tällä hankkeella vastataan.

Tavoitteet

• Vankilaopetuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen
• Vankilakoulutuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen sopimusperusteisuuden
kehittäminen
• Koulutukseen hakeutumisen ja opintojen henkilökohtaistamisen kehittäminen
• Markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen
Koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden yhteistyön kehittäminen vankilaopetuksen

Tulokset

• Kartoitetaan vankiloiden työtoiminta ja toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten kanssa sen opinnollistaminen sekä järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta.
• Monipuolistetaan eri koulutusten opetusmuotoja
• Valtakunnallisesti valmistellaan yhtenäinen sopimuspohja, joka ohjaa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden ja opetuksen järjestäjien toimintaa. Sopimus selventää toimijoiden vastuukysymyksiä sekä hahmottaa resurssien käyttöä vankilaopetuksessa. Perustettavan kehittämisryhmän avulla tuetaan tätä toimintaa eri rikosseuraamusalueiden yksiköissä.
• Koulutuksen hakeutumisvaiheen käytännönjärjestelyjen yhtenäistäminen.
• Koulutuksen jatkumisen turvaaminen erilaisissa nivelvaiheissa.
• Luodaan valtakunnallinen ja ajantasainen koulutustarjonnan tietopankki.
• Kehitetään yhteistyöverkostoa, joka mahdollistaa yhteisten työtapojen ja hyvien käytänteiden jakamisen

Kohderyhmät

- Ammatilliseen vankilakoulutukseen osallistuvat opiskelijat
- Toteutukseen osallistuvat johdon henkilöt, opettajat sekä työtoiminnan ja opintojen ohjaajat
- Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon henkilö ja vankiloiden yhteyshenkilöt

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI SASKY koulutuskuntayhtymä, marita.laakso@sasky.fi
- Hyria koulutus Oy, anne.miettinen@hyria.fi
- Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, jonna.kokkonen@samiedu.fi
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, merja.salminen@gradia.fi
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, satu-maria.salmi@lappia.fi
- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, arto.lehtola@keuda.fi
- Koulutuskuntayhtymä Tavastia, airi.riitinkisundqvist@kktavastia.fi
- Peimarin koulutuskuntayhtymä, saila.tynkkynen@livia.fi
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, kristiina.sallinen@riveria.fi
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä, pauliina.merikivi@sataedu.fi
- Savon koulutuskuntayhtymä, ari.kilpelainen@sakky.fi
- Turun kaupungin sivistystoimiala, vesa.impola@turku.fi
- Vamia, kati.ahonen@vamia.fi
- Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, leena.toivanen@ysao.fi

Muut yhteistyökumppanit
- Rikosseuraamuslaitos, Arviointikeskus, ViaDia, Jyväskylän katulähetys ja Länsi-Suomen opisto
(Huittinen), KK Tavastia tekee yhteistyötä kuntien työllisyyspalvelujen edustuksen kanssa.
- Muita tavoitteisiin ja toimintoihin liittyviä yhteistyötahoja saadaan mukaan hankkeen
kehittämistoiminnan alussa ja sen aikana

Hankkeen budjetti

69 000 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Piippola (Siikalatva)
Huuskonen Arto
Koulutusjohtaja
Puh. 0447692301
arto.huuskonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2019
Hanke päättyy
31.3.2021