VäriLiike – Väriainekasvien tuotannon ja jatkojalostuksen liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen kuvaus

Hanke kokoaa alalla toimivia ja erityisesti värin hyödyntämisestä kiinnostuneita tahoja yhteen. Havaintokokeiluihin perustuen aktivoidaan valmistuvia tai alalla toimivia viljelijöitä, käsityöammattilaisia sekä muita yrittäjiä. Perustetaan morsingon havaintoviljelyksiä Pohjois-Pohjanmaalle, hyödynnetään lehtimassaa värinerotuksen eri vaiheiden havainnollistamiseen ja annetaan eri tahojen kokeilla väriliemen käyttökelpoisuutta. Hankkeen kokemuksiin perustuen laaditaan liiketoimintasuunnitelmat.

Tavoitteet

• aktivoida sinistä indigoväriä tuottavan morsingon viljelystä, väriainetuotannosta sekä sen hyödyntämisestä kiinnostuneita verkostoitumaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen synnyttämiseksi
• tuottaa tietoa väriaineisiin liittyvästä kysynnästä ja laatuvaatimuksista

Tulokset

• kirjallinen ohjeistus morsingon viljelyyn, värin erotukseen ja käyttömahdollisuuksiin
• kuva- ja videomateriaalin tuottaminen värituotantoketjun eri vaiheista (havaintoviljelykset, värinerotus, väriliemen käyttö)
• verkostoituminen kansallisesti eri toimijoiden välillä (työpajat eri vaiheissa, media ja some apuna)
• verkostoituminen kansainvälisesti sekä tiedon ja kokemusten hankinta
• liiketoimintasuunnitelman laatiminen morsingon viljelyn, erotuksen ja värin hyödyntämisen aloittamiseksi

Kohderyhmät

• erikoiskasviviljelystä kiinnostuneet alkutuottajat ja alalla opiskelevat
• värjäämöt ja muut alan yrittäjät
• käsityöammattilaiset ja alalla opiskelevat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Luonnonvarakeskus LUKE, Marjo Keskitalo, puh. 029 532 6237, marjo.keskitalo@luke.fi
- Ostopalveluna viljelyn ja värinerotuksen hoitava yrittäjä

Hankkeen budjetti

32 525 euroa, rahoitus: 100 % ELY Pohjois-Pohjanmaa


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Tölli Marita
Lehtori, puutarha-ala
Puh. 0447692435
marita.tolli@jedu.fi
Nivala
Myllymaa-Junttila Tuula
Tuntiopettaja, käsi- ja taideteollisuusala
Puh. 0401428747
tuula.myllymaa-junttila@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.10.2016
Hanke päättyy
31.12.2019