Varmuutta Valmasta

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen edelleenkin edellyttää toimenpiteitä. Valmentavien koulutusten ja ammatillisten tutkintotavoitteisen koulutuksen kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan parantaa opiskelijoiden oppimisvalmiuksia ja antaa tukea siirryttäessä työelämään. Motivaatiota kartoittavien alkuhaastattelujen laadinta, jolloin tuen tarve havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa).

Tavoitteet

1) Yhteistoiminta valmentavien ja ammatillisen perustutkintotavoitteisen koulutuksen kanssa:
- Opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen
- Osuvan opintoalan valinnan ohjaus ja tukeminen
- Osaamisperusteisten menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä ammatillisen perustutkintotavoitteiden koulutuksen kanssa.

2) - Digitaalisten menetelmien ja e-materiaalin kehittäminen
- Opintojen valinnaisuuden kehittäminen

3) - Yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen
- Tutor- ja vertaistukimenetelmien ja toiminnan kehittäminen yksilöllisten opintopolkujen tueksi

Tulokset

• Kehitetään henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien toimintamalleja. Valmistellaan motivaatiota mittaavien alkukartoitusten käyttöönottoa. Kehitetään ammatillisten tutkinnon osien tai osien osa-alueiden suorittamisen valintojen mahdollistamista ja joustavien yksilöllisten työjärjestysten toteuttamista.
• Laaditaan valinnaisten opintojen perusteiden e-materiaalia
• Hankkeessa laaditaan materiaalia tutor- ja vertaistukimenetelmiin

Kohderyhmät

Kohderyhminä ovat opiskelijat, opinto-ohjaajat, ohjaajat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, huoltajat, työpaikkaohjaajat

Yhteistyökumppanit

Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto, koordinaattori
Hengitysliitto ry /Ammattiopisto Luovi
Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Optima samkommun
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Raahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe

Hankkeen budjetti

33 605 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
4.11.2016
Hanke päättyy
31.12.2017