Väylät auki

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on saada verkostotyö kiinteäksi osaksi ohjaustyötä ja opiskelijahuollon toimintaa, kehittää ohjaustoimintaa ja opiskelijahuoltoa, varmistaa opiskelijoille oikeita alavalintoja, lisätä huolenpitotaitoja, kumppanuutta, tiivistää työelämäyhteistyötä työhönottajien kanssa sekä luoda syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työllistymisen tukemisen toimintamalli.

Keskeiset toimenpiteet:
- opiskelijaohjauksen ja opinto-ohjausjärjestelmän kehittäminen opettajien työn tueksi
- uusien oppimispolkujen tarpeen selvittäminen yhteistyössä peruskoulun ja alueen työpajojen kanssa (pajakoulu, valmentava koulutus)
- erityistä tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työllistymisen tukikeinojen laajentaminen
- arviointikäytäntöjen ja palautejärjestelmien suunnittelua
- ammatinopettaja ja ohjaaja kulkevat oppijan rinnalla tehden kiinteää yhteistyötä opiskelijan lähiverkoston ja opiskelijahuollon kanssa
- työpari, ohjaaja ja opettaja asuntolaan toteuttamaan kokonaisvaltaista opiskelijan tukemista, hankkeen työntekijät kehittävät yhteistyössä opettajan kanssa moniammatillista työskentelyä opiskelijan tukemiseksi ja ohjaajan rooli on toimia moniammatillisena yhteistyökumppanina
- varhaisen puuttumisen menetelmän jalkauttaminen ryhmänohjaukseen ja opiskelijahuoltotyöhön
- luokanvalvojien tukeminen varhaisen puuttumisen ja huolen puheeksi oton menetelmän käytössä
- henkilöstön työnohjaus- ja konsultaatiot ammattiopisto Luovin kanssa
- työhönhakuun ja jatko-opintoihin valmennuskurssit opettajille, joiden ohjaustaidot paranevat, verkottuminen alueen työhönottajien kanssa
- erityistä tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työssäoppimisen käytäntöihin tutustuminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat alueen toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, peruskoulujen yläasteen OPOt ja opiskelijahuollon edustajat. Lisäksi välillisesti opiskelijat, jotka tarvitsevat ohjausta opiskeluissaan, työelämään siirtyessään tai jatko-opintoihin hakeutuessaan.

Hankkeen budjetti

227 950 euroa, rahoitus: 87 % ELY Pohjois-Pohjanmaa / ESR, 13 % Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä/JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Veivo Sirkka
Projektikoordinaattori
Puh. 0447692444
sirkka.veivo@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
1.10.2008
Hanke päättyy
31.3.2012