VENE - Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä

Hankkeen kuvaus

VENE-koulutushankekokonaisuus tähtää neljän karjatalouden kilpailukyvyn kannalta keskeisen osa-alueen – eläinaineksen, rehuntuotannon, rakentamisen ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään yhteistoiminnallisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvia toimintatapoja sekä ylläpidetään aiemmin syntyneitä ja luodaan uusia verkostoja. Tuottajien ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä parannetaan yksittäisten tilojen ja koko tuotantoketjun kilpailukykyä.

Tavoitteet

- eläinaineksen laatu, tuotantotekniikka ja logistiikka paranevat kohderyhmänä olevilla tiloilla
- tuotantosopimuksiin ja suunnitelmallisuuteen perustuvaa toimintamallia kehittämällä edistetään yritysten johtamista ja kannattavuutta
- hiehojen kasvatus elinkeinona tarjoaa uuden yritystoiminnan mahdollisuuden karjataloussektorilla
- karkearehun tuotantoa ja käyttöä tehostamalla parannetaan merkittävästi alkutuotannon kannattavuutta ja rehun laadun parantuminen vähentää myös jatkojalostuksen kustannuksia
- tuotantorakennusten mittakaava kasvaa, ja hankkeella halutaan tukea uusia rakentamisprojekteja ja luoda yhteinen toimintakulttuuri tulevaisuuden varalle
- eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimalla voidaan kohentaa eläinten terveydentilaa ja vähentää eläinlääkäri- ja hoitokuluja, pitää eläintaudit kurissa ja samalla tuotteiden laatu ja taloudellinen kokonaistulos paranevat kohderyhmänä olevilla tiloilla

Kohderyhmät

- maaseutuyrittäjät

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, koordinaattori

Hankkeen budjetti

180 000 euroa, rahoitus: 98 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 2 % KAM/JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi

Linkit


   
Hanke alkaa
1.11.2009
Hanke päättyy
30.9.2013