VlogUp! 2 – näkökulmia monikulttuurisuuteen

Hankkeen kuvaus

Vlog Up 2- näkökulmia monikulttuurisuuteen on jatkohanke syksyllä 2017 alkaneelle Vlog Up –hankkeelle. Verkostopartnereina ovat Koulutuskeskus Salpaus, Helsingin Diakoniaopisto, Koulutuskeskus JEDU, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Lapin koulutuskeskus ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Lappia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa Espanjassa, Tanskassa, Tshekin tasavallassa sekä UK:ssa. Partnerivalinnoissa on huomioitu monipuolisuus siten, että työssäoppimispaikkoja on sekä lähihoitaja- että nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoille. Lisäksi ulkomaan partnereilla on kokemusta hanketeemastamme monikulttuurisuudesta.

Työssäoppimispaikkoja on päiväkodeissa, kouluissa sekä vanhusten ja vammaisten hoitopaikoissa. Vlog up 2 -hankkeessa 30 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitajat) ja kasvatus- ja humanistisen alan opiskelijaa (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat) käy työssäoppimisjaksoilla ulkomaiden kohteissa. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitunnon opiskelijoilla (esim. Vanhustyön eat) on mahdollisuus edun saamiseen. Opetushenkilökunnan ja työelämän edustajien liikkuvuuksia on hankkeessa 10 kpl. Koulutuskeskus JEDUn osalta opiskelijaliikkujämäärä on n. 5 ja asiantuntijoiden liikkujamäärä 1 - 2.

Sanare-verkostolla on kokemusta aiemmista yhteisistä hankkeista kuten Erasmus KA1 –hanke Ilona - vapaaehtoistyö osana hyvinvointialaa (2015-17). Aiempi hankeyhteistyö toimii pohjana nykyisessä hankkeessa, jossa käytetään aiemmin hyväksi todettuja toimintakäytänteitä ja verkoston oppilaitosten välistä työnjakoa.

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu kohdemaan hoitotyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen käytäntöihin työssäoppimispaikassaan sekä kehittää kielitaitoaan
• Opiskelija kuvaa työtilanteita, -välineistöä tai haastatteluja Instagramissa olevaan blogiin, jossa aineisto on nähtävissä ja siihen voivat tutustua myös kotimaassa olevat opiskelijat jotka eivät osallistu ulkomaanjaksoille. Materiaalia voidaan myös käyttää soveltuvasti oppitunneilla.

Tulokset

• Liikkuvuusviikot
• Videoblogi videoineen, valokuvineen ja kommentteineen, teemana hoitotyö sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus sekä niiden käytännöt ja erot eri maissa, käytettäväksi kotikansainvälistymisessä sekä myös opetuksessa

Kohderyhmät

• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset toisen asteen opiskelijat
• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen toisen asteen opiskelijat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Koulutuskeskus Salpaus
- Ammattiopisto Lappia
- Etelä-Pohjanmaan Opisto
- Helsingin Diakoniaopisto
- Koulutuskeskus JEDU
- Lapin koulutuskeskus

Hankkeen budjetti

6 500 euroa, rahoitus 100 % OPH


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Räisänen Anssi
Lehtori, vieraat kielet
Puh. 0403120437
anssi.raisanen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2018
Hanke päättyy
31.5.2021