VlogUp! – näkökulmia monikulttuurisuuteen

Hankkeen kuvaus

Sanare-verkoston VlogUp on opiskelijaliikkuvuushanke, jossa on mukana JEDUn lisäksi oppilaitoksia Lahdesta, Rovaniemeltä, Kokkolasta, Seinäjoelta, Espoosta ja Torniosta. Hankkeen koordinaattorina on koulutuskeskus Salpaus Lahdesta.

Hankkeessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat käyvät kohdemaissa (Englanti, Espanja, Tanska, Tsekki) työssäoppimisjaksoilla ja ottavat jakson aikana valokuvia ja tekevät videoita blogiin, joka on nähtävissä Instagramissa hankkeen omalla tilillä. Videoilla kuvataan tilanteita tai välineitä, jotka poikkeavat siitä, miten hoitotyötä tehdään perinteisesti Suomessa. Videot voivat sisältää myös henkilökunnan haastatteluja.

Yhtenä teemana on myös yrittää selvittää monikulttuurisuuden mahdollisuuksia ja haasteita hoitotyössä ja tällä tavalla edistää eurooppalaista yhteisöllisyyden ja tasa-arvoisuuden aatetta. Asiakkaita/potilastilanteita kuvataan luvanvaraisesti.

Videoblogi toimii alustana, josta myös kotimaassa olevat opiskelijat voivat tutustua erilaisiin työskentelytapoihin sekä kohdemaan hoito- ja työkulttuuriin, ja tällä tavalla edistetään myös kotikansainvälistymistä. Hankkeessa on yhteensä 22 opiskelija- ja 10 asiantuntijaliikkuvuutta kahden vuoden aikana.

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu kohdemaan hoitotyön käytäntöihin työssäoppimispaikassaan sekä kehittää kielitaitoaan
• Opiskelija kuvaa hoitotilanteita, -välineistöä tai haastatteluja Instagramissa olevaan blogiin, jossa aineisto on nähtävissä ja siihen voivat tutustua myös kotimaassa olevat opiskelijat jotka eivät osallistu ulkomaanjaksoille. Materiaalia voidaan myös käyttää soveltuvasti hoitotyön ym. tunneilla.

Tulokset

• Liikkuvuusviikot
• Videoblogi videoineen, valokuvineen ja kommentteineen, teemana hoitotyö ja sen käytännöt ja erot eri maissa, käytettäväksi kotikansainvälistymisessä sekä myös opetuksessa

Kohderyhmät

• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset toisen asteen opiskelijat

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori Koulutuskeskus Salpaus

Hankkeen budjetti

7 000 euroa, rahoitus 100 % OPH


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Räisänen Anssi
Lehtori, vieraat kielet
Puh. 0403120437
anssi.raisanen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2017
Hanke päättyy
31.7.2019