Yhdessä parasta! Pohjoinen

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma, 1. osa: henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

Tavoitteet

Hankekokonaisuuden tavoitteet
- Parasta Palvelua- ja Parasta Osaamista -kehittämisohjelmissa tuotettujen asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS-prosessin ja oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.
- Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.
- HOKS-prosessin ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kokonaisia koulupäiviä ja –viikkoja
- Laadukkaalla henkilökohtaistamisella löydetään paremmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on tunnistaa erilaiset tarpeet ja tukea erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista.
- Lisätä koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista, jossa edistetään Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.
- Kehittämisessä työelämäpalvelut ja opetuspalvelut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä keskenään.

Tulokset

Hankekokonaisuuden tulokset
- Parasta -kehittämisohjelmissa tuotettujen toimintamallien käyttöönotto
- Pysyvät toiminnalliset muutokset ja parannukset HOKS-prosessissa ja oppi- ja koulutussopimusprosessissa sekä niihin liittyvissä palveluprosesseissa.
- HOKS-prosessin ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutukset yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti niin, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kokonaisia koulupäiviä ja -viikkoja.
- Laadukkaalla henkilökohtaistamisella on saavutettu ja tunnistettu paremmin opiskelijat, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tuki- ja ohjaustoimia opintojen eri vaiheissa. Lisäksi on tunnistettu opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tuettu erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista.

Yhteistyökumppanit

- Alueverkostot 6 kpl ja valtakunnallinen koordinaatio (Tampere )
> Työnjako ja vastuut alueellisesti ja valtakunnallisesti
> Mukana työelämä, opiskelijat ja muut kumppanit
- Muiden koulutuksen järjestäjien osallistuminen (toiminta ja tietojen saanti)
- OKM ja OPH yhteistyökumppaneina

Hankkeen budjetti

66 000 euroa, rahoitus: 90 % OPH, 10 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Mehtälä Paula
Opintosihteeri, oppisopimuskoulutus/hanketoimija, strategiahankkeet
Puh. 0447692474
paula.mehtala@jedu.fi