Yhdessä tekemällä

Hankkeen kuvaus

Yhdessä tekemällä -hankkeessa kehitetään työpaikkaohjaajien perus- ja täydennyskoulutusta, opettajien työelämäosaamista sekä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kumppaneiden välistä yhteistyötä.

Tavoitteet

• kehittää alakohtaisia, koulutettavien tarpeisiin perustuvia työpaikkaohjaajien perus- ja täydennyskoulutusmalleja
• lisätä työpaikkaohjaajien ja opettajien ohjaus-, arviointi- ja substanssiosaamista sekä opettajien työelämäosaamista
• laatia työpaikkaohjaajien koulutuksen laatukriteerit ja hyödyntää niitä ESR -hankkeiden järjestämien koulutusten vertaisarvioinnissa
• laatia työssäoppimispaikkojen laatukriteerit työelämän edustajan ja opettajien yhteisenä oppimisprosessina ja sisällyttää ne osaksi sekä työssäoppimispaikkojen että koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmää

Tulokset

• alakohtaisia koulutusmalleja työpaikkaohjaajien peruskoulutukseen
• työpaikkaohjaajien koulutuksen laatukriteerit
• vertaisarviointimalli työpaikkaohjaajakoulutuksen laadunvarmennukseen
• malli työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteiseen täydennyskoulutukseen
• työssäoppimispaikkojen laatukriteerit
• hankkeen hyvän hallinnoinnin malli ja siihen liittyvä vertaisarviointi

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto, koordinaattori

Hankkeen budjetti

50 738 euroa, rahoitus: 82 % Opetushallitus / ESR, 18 % KAM/JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Mettovaara Laura
Lehtori, työelämäkoordinaattori, sosiaali- ja terveysala
Puh. 0505174995
laura.mettovaara@jedu.fi

   
Hanke alkaa
9.3.2009
Hanke päättyy
8.3.2012