Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin (YLKE)

Hankkeen kuvaus

YLKE-hankkeessa edistetään alueemme asutun ympäristön viihtyisyyttä, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja kehitetään menetelmiä piha- ja viherrakennusalan opetukseen. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia epäpaikkoja rakentamalla ja kunnostamalla niitä viihtyisämmiksi ja kehittämällä niille uusia käyttötarkoituksia. Hankkeen aikana toteutetaan myös kansallinen pihasuunnittelukilpailu ja suunnitellaan kansainvälistä pihasuunnittelukilpailua. Toimenpiteiden toteuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin, yhdistysten, yritysten ja asukkaiden kanssa sekä hyödynnetään alan asiantuntijoiden osaamista.

Yhteisöllisyys ja yhteistyö kulkevat hankkeessa läpileikkaavina teemoina. Hankkeen aikana kehitetään yhteisöllisiä piha- ja viherrakentamisen menetelmiä, joiden tavoitteena on luoda toimivia käytänteitä kaikille yhteisten epäpaikkojen kunnostamiseksi ja rakentamiseksi. Näin yhteisöt saadaan motivoitua oman ympäristönsä viihtyisyyden edistämiseen niukkojenkin resurssien avulla.

Katso hankkeen tulevat tapahtumat ja koulutukset YLKE-blogista, linkki blogiin on sivun alaosan Linkit-osiossa.

Tavoitteet

• yhteisöllisten piha- ja viherrakentamisen menetelmien kehittäminen
• asutun ympäristön viihtyisyyden lisääminen yhteisöllisin menetelmin
• yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kesken
• piha- ja viherrakennusalaan liittyvän osaamisen lisääminen alueella
• pihasuunnittelukilpailun järjestäminen

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä
• menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen piha- ja viherrakentamisen opetukseen
• epäpaikkojen kunnostus ja sen myötä ympäristön viihtyisyyden lisääminen
• asukkaiden ja yhteisöjen aktivointi yhteisölliseen ympäristön kehittämiseen
• piha- ja viheralan tunnettuuden lisääminen alueella tapahtumien ja koulutusten kautta
• pihasuunnittelukilpailun myötä saadaan käyttökelpoisia ideoita ja suunnitelmia kilpailukohteen kehittämiseksi sekä lisätään piha- ja viheralan näkyvyyttä alueella

Pitkällä aikavälillä
• yhteisöjen osallistuminen ja sitoutuminen oman ympäristönsä kehittämiseen
• piha- ja viherrakentamisen koulutusohjelman vakiinnuttaminen ja laadukkaan koulutuksen varmistaminen
• alan osaajien määrän lisääntyminen alueella piha- ja viherrakentamisen opetuksen ja koulutuksien myötä
• uuden piha- ja viherrakentamiseen liittyvän liiketoiminnan syntyminen alueelle

Kohderyhmät

• piha- ja viherrakentamisen opiskelijat
• piha- ja viheralan yritykset ja työntekijät
• asukkaat ja yhteisöt

Välillisesti mm.
• kaikki alueen asukkaat
• alueen yhdistykset, yritykset ja kunnat

Hankkeen budjetti

124 075,20 €, rahoitus: 74,84 % Pohjois-Pohjanmaan ELY/ESR, 18,71 % kunnat , 6,45 % yksityisrahoitus


Linkit


   
Hanke alkaa
1.1.2016
Hanke päättyy
31.12.2017