Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus integroidaan osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle tavoitteena kokonaisuus, jossa opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kumulatiivisesti.

Mallia kehitetään prosessina, johon osallistuu koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöitä (perusopetuksesta korkea-asteelle), yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen edustajia, kuntien opetustoimen/sivistystoimen edustajia ja muita tukitoimijoita. Mallia kehitettäessä yhdistetään eri tahojen osaamista ja löydetään uusia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

Hankeverkostoon kuuluvat Oulun yliopisto (koordinaattori), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous ja Pyhäjoen kunta.

Tavoitteet

• Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta.

• Useiden selvitysten mukaan maakunnan alueella toteutettavassa yrittäjyyskasvatuksessa on suuria eroja oppilaitoksittain ja kunnittain, mikä mainitaan myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa. Opiskelijan saama yrittäjyyskasvatus ja tietotaito yrittäjyydestä vaihtelevat alueen ja paikkakunnan lisäksi myös sen mukaan minkä koulutuspolun opiskelija valitsee. Yrittäjien näkemysten mukaan itsevarmuus yrittäjänä, osaaminen ja yrittäjyystietämys ovat osa-alueita, joiden kehittymistä oppilaitosten toivotaan tukevan.

• Pohjois-Pohjanmaan yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta on tarpeellinen. Useissa maakunnissa yrittäjyyskasvatusta ohjaava yhteinen strategia on jo olemassa. Asia on haasteellinen, sillä osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista on toteuttanut suunnitelmallista yrittäjyyskasvatusta jo pitkään, joillakin paikkakunnilla ei suunnitelmallista toimintaa ole vielä lainkaan aloitettu. Maakunnallinen suunnitelma mahdollistaa saman sisältöisen koulutuksen eri alueilla. Kehittämisprosessi lisää verkoston vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä hyvien mallien ja toimivien käytänteiden leviämistä.

Tulokset

Pohjois- Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia
Yrittäjyyskasvatuksen www-sivut: www.minunpolkuni.fi

Kohderyhmät

• Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatiot ja niiden opetushenkilöstö
• yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijat (yrittäjät, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelujen / kehittämisyhtiöiden edustajat, yhdistykset ja järjestöt)

Välilliset kohderyhmät
• koulutusorganisaatioissa opiskelevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä pitkällä tähtäimellä koko Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämä

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopisto (koordinaattori), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous ja Pyhäjoen kunta

Hankkeen budjetti

94 025 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2016
Hanke päättyy
30.4.2018