Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa on tavoitteena toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa ja siten varmistaa tavoitteellisempi ja täsmällisempi aiemmassa PoPYk- hankkeessa (yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla) laaditun strategian jalkauttaminen koulutusorganisaatioissa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä rakennetaan tehokas yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli jokaiselle seitsemälle toimintapaikkakunnalle (Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala,Oulainen, Siikalatva/Piippola, Ylivieska) Yrittäjyyskasvatusstrategian toiminnallistamiseksi. Hankkeen avulla kehitetään yrittäjyyskasvatusta siten, että se palvelee toimialueen työelämää, yritystoimintaa ja edistää yrittäjyyden ja ammatillisen koulutuksen vuorovaikutusta.

JEDUssa edistetään yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden hyviä malleja ja käytänteitä. JEDUn roolina hankkeen osatoteuttajana on luoda alueen ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstölle uusia välineitä ja ideoita toteuttaa yrittäjyyskasvatusta ja uskaltautua rohkeasti kokeilemaan uusia menetelmiä. Opiskelijoille luodaan mahdollisuus vahvempaan yrittäjyysosaamiseen.

Tavoitteet

• valmistellaan suunnitelma, jonka avulla yrittäjyyskasvatustoimintaa kehitetään osaamisperustaisuutta tukevaksi toiminnaksi.
• luodaan opettajuuden uusia toimintatapoja kokeilemalla rohkeasti uusia yrittäjyyskasvatuksen välineitä.
• Nuori Yrittäjyys –toiminta levitetään kaikille Koulutuskeskus JEDUn toimipaikkakunnille
yhtenevällä tavalla.
• tiimiopettajuuden lisääminen
• luodaan yrittäjyyden polku Koulutuskeskus JEDUn tutkintorakenteisiin.
• käynnistetään kesäyrittäjyystoiminta.
• perustetaan yrittäjyysyhteisö toteuttamalla selkeä ja tiivis yhteistyömalli JEDUn toimialueen yrityspalvelukeskusten kanssa
• kehitetään yrittäjyystyöryhmän toimintaa

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus JEDUn opetushenkilöstö, opiskelijat sekä yrittäjyyskasvatuksen tukitoimijat/työelämän yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Centria-ammattikorkeakoulu Oy
- Oulun yliopisto
- Kuusamon kaupunki
- Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
- Raahen koulutuskuntayhtymä

Hankkeen budjetti

63 363 euroa, rahoitus: 78 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 22 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Sarja Niina
Tuntiopettaja, kauneudenhoitoala
Puh. 0401428694
niina.sarja@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.5.2018
Hanke päättyy
31.12.2020