YTY - yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä

Hankkeen kuvaus

YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeissa (3 - 4) on kehitetty ja toteutettu ammatillisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalveluiden toteutusmuotoja ovat mm. erilaiset koulutukset ja konsultaatiot, ja niiden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tavoitteet

YTY4-hankkeen (1.12.2014 – 30.6.2016) tavoitteena oli vakiinnuttaa erityisopetuksen asiantuntijapalvelut pysyväksi osaksi ammatillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmää alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Toteutettavat asiantuntijapalvelut tukivat työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista ja koulutuksen nivelvaiheita. Kehittämistä tehtiin ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun erityistehtävän saaneiden oppilaitosten yhteistyönä. Hankkeen aikana kehitetään edelleen asiantuntijapalveluiden laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia.

Kohderyhmät

Opetus- ja ohjaushenkilöstö
- ammatillisessa peruskoulutuksessa
- ammatillisessa lisäkoulutuksessa
- valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa
- peruskoulunsa päättävien erityisryhmissä
Nuorten työpajojen ohjaushenkilöstö
Ammatilliseen koulutukseen ja nivelvaiheen koulutuksiin ohjaavat toimijat
Välillisenä kohderyhmänä olivat
- ammatillisen koulutuksen järjestäjien työelämäverkostot ja -kumppanit sekä
- opiskelijat

Yhteistyökumppanit

YTY3- ja YTY4-hankkeissa asiantuntijapalveluita kehitettiin yhteistyössä rajatun erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joita ovat:
- Keskuspuiston ammattiopisto, koordinaattori
- Aitoon koulutuskeskus
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- Helsingin Diakoniaopisto
- Koulutuskeskus Salpaus
- Lapin ammattiopisto
- Optima Samkommun
- Savon ammatti- ja aikuisopisto

Hankkeen budjetti

35 000 euroa, rahoitus 100 % Opetus- ja kulttuuriministeriö


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.12.2013
Hanke päättyy
30.6.2016