Laadunhallinta

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän pääprosessit

 

 

Toimintakäsikirjassa on kuvattu JEDUn keskeiset pääprosessit: ammatillinen peruskoulutus, aikuiskoulutus, valmentava koulutus ja työelämäpalvelut. Näiden lisäksi on kuvattu toimintaa tukevina prosesseina sisäiset palvelut, johtaminen ja strategiat. Toiminnan arviointi ja tulokset - alueelta löytyvät EFQM mukaisen jaottelun pohjalta keskeiset henkilöstötulokset, asiakastulokset, keskeiset tulokset ja yhteiskunnalliset tulokset. Lainsäädäntö, asetukset, ohjeet ja säännöt -alueelle on koottu kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvä lainsäädäntö, ohjeet ja JEDUN oma ohjeisto.

 

Koulutuksen ennakointi

Ennakoinnin avulla voidaan vaikuttaa aluekehitykseen tuottamalla monipuolista ajantasaista tietoa alueen elinkeinoelämästä, työmarkkinoista, väestökehityksestä ja tärkeiden toimialojen kehityksestä. Alueen oppilaitokset, yritykset ja kehittämisorganisaatiot voivat hyödyntää ennakoinnin avulla tuotettua tietoa omassa toiminnassaan.