Lakisääteiset tiedotteet


Viralliset tiedotteet

  

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet (PDF)

Jokilaakson koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset (PDF)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 6.3.2019 päätöksen nro 19/0088/2, dnro 01680/17/2207 koskien Haapajärven ammattiopiston rehtorin tekemää päätöstä irtisanomisesta. Kunnallisvalituksen tekijä on tuntiopettaja Susanna Laulumaa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Päätös julkaistaan kuntalain 142 § mukaisesti ajalla 12.3.2019-11.4.2019.

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 19/0088/2