Koulutusinfot yrityksille

Osaamisesta on tullut yritysten kilpailuvaltti - Maksuttomia koulutusinfoja työpaikoille 

Onko yrityksessäsi työntekijöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus? Valtakunnallisessa Hakeva-pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä koulutusinfoja, joissa kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä työantajan kanssa ja kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista, jotka on suunnattu ko. yrityksen toimialaan. 

Mitä hyötyä yritykselle

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta.  Yritysten johto ja työntekijät eivät aina välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset ja alueelliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat.

Yritysmielikuva vaikuttaa osaltaan uusien henkilöiden palkkaukseen, tutkitusti yksi kilpailuvaltti rekrytointimarkkinoilla on yrityksen kannustava ilmapiiri henkilöstön oppimiseen, opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Koulutusinfoissa kerrotaan kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista.

Koulutusinfon toteutus

Koulutusinfo on yritykselle maksutonta ja sen sisältö suunnitellaan yrityksen osaamistarpeisiin ja toimialaa peilaten.

Koulutusinfo on tarkoitettu yritykselle tai yrityksen toimipaikalle, joka sijaitsee Haapavedellä, Haapajärvellä, Kalajoella, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Sievissä tai Ylivieskassa ja lisäksi

  • työllistää toimipaikassa 5-149 henkilöä,
  • henkilöstössä on henkilö tai henkilöitä, joilla on pelkkä yleissivistävä koulutus (peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu, lukio), ja jotka eivät ole parhaillaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Koulutusinfo

  • pidetään työpaikalla tai muussa erikseen sovitussa paikassa yhdessä sovittuna ajankohtana.
  • voidaan toteuttaa esim. tauon yhteydessä tai työvuoron lopussa, sillä sen kesto on noin 30 minuuttia.
  • tavoitteena on saavuttaa etenkin pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevat työntekijät, koulutusinfoon voi osallistua myös muu yrityksen henkilöstö.

Hakeva-pilotti

Hakeva-pilotti toteutetaan kuudella alueella Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla toteuttajana on Jokiedu Oy/JEDU ja OSAO Edu Oy. Hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisääkö koulutustiedon jakaminen ja koulutusinfot ihmisten osallistumista koulutukseen. Hakevan toiminnan pilottiin liittyvän tutkimusasetelman vuoksi koulutusinfoja annetaan vain tietyillä postinumeroalueilla ja toimialoilla toimiviin yrityksiin.

Jotpa toteuttajat