Elintarvikealan perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Haapavesi

Tavoite

Elintarvikealan perustutkinnon suorittanut leipuri-kondiittori osaa työskennellä elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimusten mukaisesti sekä käsittelee raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän tekee työnsä elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimusten mukaisesti sekä käsittelee raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään.

Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä ja konditoriatuotteita sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa. Toimiessaan teollisuusleipomossa hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöitten kanssa, niin että tuotanto linjalla jatkuu joustavasti, turvallisesti ja hygieenisesti.

Missä työskentelisin?

Elintarvikealan perustutkinnon suorittanut leipuri-kondiittori toimii pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä.

Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Elintarvikkeiden valmistus 45osp

Opi valmistamaan vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä tunnetaan, ja jonka terveellisyyteen voi aina luottaa. Tarjoamme sinulle koulutuksen ja mahdollisuuden työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen aidossa elintarvikealan yrityksessä Feelialla, josta voi myöhemmin tulla työpaikkasi. Koulutus alkaa ja päättyy teoria jaksoon oppilaitoksen tiloissa.

Koulutuksen jälkeen osaat työskennellä valitulla tuotantoalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri työvaiheissa noudattaen tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä. Huomioit työsi suunnittelun ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen ja erityisruokavaliot sekä yrityksen tuloksellisuuden. Käytät työssäsi ympäristöä säästäviä menetelmiä ja noudatat työhön ja yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä ohjeita. Koulutuksen sisältää näytön.

Koulutukseen sisältyy työskentelyä valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja säilytys sekä oman työvaiheen lopetus. Tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksien noudattaminen sekä elintarvikealaa koskevaan lainsäädäntöön perehtyminen. Työn suunnittelu ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen. Valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden valitseminen ja käsitteleminen. Työssä tarvittavien työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttö.

Koulutus soveltuu elintarvikkeiden valmistukseen liittyvistä työtehtävistä kiinnostuneille.

Työtön, 25 vuotta täyttänyt! Olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun opinnot kestävät alle 6 kk. Riittää, että ilmoitat opiskelun alkamisesta TE-toimistoon.

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Kurssilla opit käsittelemään ja valmistamaan erilaisia liha - ja kalasäilykkeitä, käsittelemään riistalihaa ja valmistamaan niistä ruokia. Opit mm. valmistamaan makkaroita, savustamaan valmistamiasi tuotteita, sekä pakkaamaan tuotteita.

Kurssilla opit noudattamaan hygienia – ja omavalvontaohjeita. Koulutus sisältää hygieniakoulutuksen.

Koulutuksessa suoritat Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa -tutkinnon osan 15 osp, ja saat siitä todistuksen. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus soveltuu lihatuotteiden valmistuksesta kiinnostuneille ja opiskelu tapahtuu monimuoto-opetuksena. Kurssille otetaan 12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

HAE »