Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Haapavesi

Tavoite

Elintarvikealan tehtävänä on alkutuotannosta saatavien raaka-aineiden jalostaminen korkeatasoisiksi elintarvikkeiksi. Kuluttajat arvostavat laadukkaita ja puhtaita elintarvikealan tuotteita. Elintarvikejalostajan ammattitaitoa ovat yhteistyötaidot, tuotantotyöskentelyn hallinta ja lainsäädännön ja omavalvonnan mukainen toiminta. Työelämän haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä.

Elintarvike-, rehu- ja lemmikkieläinruoan jalostajat tarvitsevat työssään hygieenisen työskentelyn vahvat perusteet ja laatuosaamista, raaka-aine- ja tuotetietoutta sekä perustiedot kemiallisesta turvallisuudesta, koostumusvaatimuksista ja pakkausmerkinnöistä. Lisäksi he tarvitsevat kone-, laite- ja menetelmäosaamista sekä työturvallisuusosaamista.

Missä työskentelisin?

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat pienimuotoisessa elintarvikkeiden jalostuksessa työntekijöinä tai yrittäjinä.

Elintarvikejalostajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö työskentelee elintarvikealan pienissä tai keskisuurissa yrityksissä. Ammattitutkinnon suorittaneilla on monipuoliset perusvalmiudet työskennellä elintarvikejalostuksen perustehtävissä ja/tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Elintarvikejalostajan tutkintoon sisältyy mm. elintarvikehygieniaa, omavalvontaa, yritystoiminnan suunnittelua ja kehittämistä ja elintarviketuotantoa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Haapavedellä.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »