Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Nivala, Haapavesi, Oulainen, Verkkokoulutus

Tavoite

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Hän osaa huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.

Dieettikokki valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita. Hän osaa pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Missä työskentelisin?

Dieettikokki työskentelee erilaisia ruoka- ja ateriapalveluita tuottavissa valmistuskeittiöissä, erityisruokavalioiden valmistukseen painottuvissa työtehtävissä. Työpaikkoina voivat olla mm. sairaalat, vanhainkodit ja muut hoitolaitokset.

Koulutuksen sisältö

Dieettikokin erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen voivat osallistua perus- ja/tai ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät erilaisten suurtalouksien ammattikeittiöillä tai ruokaravintoloissa, joissa valmistetaan erikoisruokavalioita.

Tutkintoon valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman perusteella. Lisäksi edellytetään työpaikkaa/työssäoppimispaikkaa, jossa valmistetaan erityisruokavalioaterioita.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Voit valita koulutuksen toteutustavan joko monimuoto tai verkkokoulutus. Hae myös verkkokoulutukseen sinulle sopivalle paikkakunnalle, hakeutumisen yhteydessä sovitaan toteutustavasta.

Monimuotototeutuksessa lähiopetuspäiviä on 2-4 pv/kk.

Lisäksi edellytetään työpaikkaa/työssäoppimispaikkaa, jossa valmistetaan erityisruokavalioaterioita.

Koulutuksen hinta 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Nivala
Lukkarinen Mika
koulutuspäällikkö
Puh. 044 041 0221
mika.lukkarinen@jedu.fi

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi