Kuljetusalan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Nivala, Kalajoki

Tavoite

Henkilökuljetusten osaamisala/Linja-autonkuljettaja: koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työllistymään kuljetusalalle ja soveltuvat sekä terveytensä että asiakaspalveluvalmiuksiensa puolesta alalle. Pääsyvaatimuksena C-luokan ajo-oikeus.

Tavarakuljetusten osaamisala/Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja: koulutus on tarkoitettu kuljetusalasta ja asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille, joilla onC-luokan ajo-oikeus, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus tai kokemusta kuljetusalalta.

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala/Puutavara-auton kuljettaja: koulutus on tarkoitettu kuljetusalasta ja asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille, joilla on C-luokan ajo-oikeus, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus tai kokemusta kuljetusalalta.

Missä työskentelisin?

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia vakiovuoro-, paikallis-, pikavuoro-, tilaus- tai palveluliikenteessä. Työtehtäviin kuuluu ajamisen lisäksi matkustajien neuvomista, matkalippujen myymistä ja rahastamista sekä rahdin käsittelyä.

Linja-autonkuljettajat työskentelevät yksityisen bussiyrityksen tai kunnallisen liikennelaitoksen palveluksessa. Linja-autonkuljettajan työ on ennen kaikkea palveluammatti, jossa tarvitaan hyvän ajotaidon ja monipuolisen kaluston hallinnan lisäksi joustavaa asiakaspalvelutaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat toimivat kuljettajina puoli- ja täysperävaunuyhdistelmille. He kuljettavat kaupan ja teollisuuden tavaroita niin jakelu- kuin runkoliikenteessä. Kuljettajan vastuulla ovat niin kuljetuskalusto kuin kuljetettava tavara. Hän huolehtii kuorman lastaamisesta ja purkamisesta sekä kuljetusasiakirjojen ja rahdin vastaavuudesta. Työskentely edellyttää vastuullisuutta, itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja täsmällisyyttä. Alalla on hyvät mahdollisuudet työllistyä.

Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman lastaamista ja purkamista sekä kuljetusasiakirjojen toimittamista eteenpäin. Työhön kuuluu myös auton huoltotöitä ja tarvittaessa pienimuotoisia korjaustöitä. Kuljettajia työllistävät pääasiassa pienet kuljetusyritykset. Ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta, huolellisuutta ja täsmällisyyttä.

Koulutuksen sisältö

Henkilökuljetusten osaamisala/Linja-autonkuljettaja: opiskelijat suorittavat D-luokan tutkinnot ja henkilöliikenteen ammattipätevyyden sekä suorittavat linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon.

Tavarakuljetusten osaamisala/Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja: Koulutuksen aikana opit kuormaamisen ja kuormankäsittelyn sekä kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Ajoneuvon turvallinen ja taloudellinen kuljettaminen on keskeinen osa opintoja. Koulutus sisältää tavaraliikenteen ammattipätevyyden.

Opiskeluryhmiä aloittaa kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja toinen vuoden alussa. Koulutukseen on jatkuva haku, eli voit hakea vaikka tänään.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Lukkarinen Mika
koulutuspäällikkö
Puh. 044 041 0221
mika.lukkarinen@jedu.fi

HAE TUTKINNON OSIIN

Nivala

Koulutus alkaa:

Koulutus sopii kuljetusalan tehtävissä toimivalle, joka haluaa täydentää osaamistaan maa-aineskuljetuksien osalta.

Koulutuksessa käydään läpi perusteellisesti työvaiheet maa-aineskuljetuksen aloittamisesta, lastaamiseen ja purkuun sekä kuljettaminen. Opiskelija oppii aloittamaan maa-aineskuljetukset – huomioi siisteyden ja turvallisuuden työtehtävässä, huomioi ajoneuvoyhdistelmän huollon ja korjauksen tarpeet, varmistaa maaston pitävyyden, suorittaa sähköiset kirjaukset ja dokumentoinnin.

Maa-ainesta kuljettaessa opitaan mm. ennakoimaan ja tunnistamaan turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvät seikat ajoneuvossa olevia laitteita hyödyntäen sekä olosuhteiden vaikutukset pihojen- ja maapohjan kantavuudessa.

Koulutus maksaa 150 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »

HAE OSAAMISALAOPINTOIHIN

Nivala

Koulutus alkaa:

Henkilökuljetusten osaamisala/Linja-autonkuljettaja: koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työllistymään kuljetusalalle ja soveltuvat sekä terveytensä että asiakaspalveluvalmiuksiensa puolesta alalle. Pääsyvaatimuksena on 21 vuoden ikä ja C-luokan ajo-oikeus. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Henkilökuljetusten osaamisala/Linja-autonkuljettaja: opiskelijat suorittavat D-luokan tutkinnot ja henkilöliikenteen ammattipätevyyden sekä suorittavat linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon.

Koulutus järjestetään aidoissa työtilanteissa ja ympäristöissä.Koulutukseen sisältyy näyttöjä. Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Nivala

Koulutus alkaa:

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala/Puutavara-auton kuljettaja: koulutus on tarkoitettu kuljetusalasta ja asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille, joilla on C-luokan ajo-oikeus, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus tai kokemusta kuljetusalalta.

Koulutuksen kesto on puolesta vuodesta vuoteen, riippuen opiskelijan aiemmin hankitusta osaamisesta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joten koulutuksen kesto voi vaihdella.

Puutavara-autonkuljettajan ammatissa tarvitset hyvän ajotaidon ja monipuolisen kalustonhallinnan lisäksi hyvän asiakaspalveluasenteen. Kuljetusalan ammatit ovat aina palveluammatteja.

Koulutuksen jälkeen osaat tieliikennettä koskevan lainsäädännön sekä opetuksessa käytetyn ajokaluston perushuoltotoimenpiteet. Lisäksi koulutuksessa opetellaan turvalliset ja säännösten mukaiset työskentely- ja toimintatavat erilaisiin liikenneympäristöihin.

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalaopintojen tavoitteena on, että puutavara-autonkuljettaja osaa toimia asiakaslähtöisesti erilaisissa metsäteollisuuden kuljetustilanteissa ja osaa käyttää erilaisia tiedonsiirtojärjestelmiä, joita tarvitaan puutavaran kuljetuksissa.

Koulutus järjestetään aidoissa työtilanteissa ja ympäristöissä.Koulutukseen sisältyy näyttöjä. Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Puutavara-autonkuljettaja työskentelee yleensä yksityiselle kuljetusalan yritykselle tai toimii itsenäisenä yrittäjänä.

HAE »

Nivala

Koulutus alkaa:

Tavarakuljetusten osaamisala/Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja: koulutus on tarkoitettu kuljetusalasta ja asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille vähintään 21-vuotiaille, joilla on C-luokan ajo-oikeus ja autokoulun harjoittelu- ja syventävä vaihe suoritettu ja ajokorttiasetusten mukainen terveys. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat kuljettavat täysperävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmillä monenlaisia lasteja. He ajavat pääasiassa pitkillä linjoilla tai sitten tuotantolaitoksista asiakkaille tai jatkokuljetettavaksi.

Koulutus järjestetään aidoissa työtilanteissa ja ympäristöissä.Koulutukseen sisältyy näyttöjä. Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »