Liiketoiminnan ammattitutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen, Kalajoki, Ylivieska

Tavoite

Myynnin ja markkinoinnin osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinnoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Markkinointiviestintään suuntaunut opiskelija kehittää markkinointiviestinnän suunnittelu- ja tuotanto-osaamista sekä perehtyy kriittiseen tiedonhankintaan ja medialukutaitoon. Hän tutustuu mainoskampanjan suunnitteluun, aikataulutukseen, toteutukseen ja markkinointimateriaalin työstämiseen julkaistavaksi.

Myyntiin suuntautunut opiskelija osaa opintojen jälkeen hankkia, hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toimia tavoitteellisesti ja tuloksellisesti myyntitehtävissä. Hän hallitsee erilaisia myyntitekniikoita ja osaa avustaa markkinointitoimenpiteiden toteutuksessa, tuntee myymänsä tuotteet ja hallitsee tuotteiden toimitusprosessit. Hänellä on laaja-alaiset taidot ja tiedot työskennellä joustavasti erilaisissa myyntitehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, vastuullisuutta ja päämäärätietoisuutta sekä jatkuvaa oman alan kehityksen seuraamista.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tai myynnin tehtävissä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa.

Koulutuksen hinta 300 €. Yksittäisen tutkinnon osan hinta 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen koulutuksen laajuus on 60 osp. Koulutustoteutetaan lähi- ja verkko-opintoina.

Koulutuksen myötä osaat suunnitella myynti- ja asiakaspalvelutyötä sekä palvella ja myydä asiakaskähtöisesti. Osaat hoitaa myynnin ja asiakaspalvelun jälkitoimet ja arvioida myynnin ja asiakaspalvelutyön tuloksellisuutta. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus soveltuu myyntityöstä kiinnostuneille, jotka haluavat saada uutta tietoa asiakkaan kohtaamiseen ja oppi arvioimaan toiminnan tuloksellisuutta.

Koulutuksen hinta on 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointiviestintätoimeksiannon omalle organisaatiolleen tai toimeksiantajalle. Koulutuksesta opiskelija saa käytännön työkalut toimeksiannon tarkoituksen ja tavoitteiden selvittämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja toteutuksen vaikutusten analysoimiseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähiopetusta, verkko-opetusta, työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä näyttö. Koulutus kestää n. 6-9 kk. Kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksen hinta 120 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »