Liiketoiminnan ammattitutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen, Ylivieska
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Tavoite

Myynnin ja markkinoinnin osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinnoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Markkinointiviestintään suuntaunut opiskelija kehittää markkinointiviestinnän suunnittelu- ja tuotanto-osaamista sekä perehtyy kriittiseen tiedonhankintaan ja medialukutaitoon. Hän tutustuu mainoskampanjan suunnitteluun, aikataulutukseen, toteutukseen ja markkinointimateriaalin työstämiseen julkaistavaksi.

Myyntiin suuntautunut opiskelija osaa opintojen jälkeen hankkia, hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toimia tavoitteellisesti ja tuloksellisesti myyntitehtävissä. Hän hallitsee erilaisia myyntitekniikoita ja osaa avustaa markkinointitoimenpiteiden toteutuksessa, tuntee myymänsä tuotteet ja hallitsee tuotteiden toimitusprosessit. Hänellä on laaja-alaiset taidot ja tiedot työskennellä joustavasti erilaisissa myyntitehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, vastuullisuutta ja päämäärätietoisuutta sekä jatkuvaa oman alan kehityksen seuraamista.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tai myynnin tehtävissä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa.

Koulutuksen hinta 400 €.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Oulainen

HAE

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska
Koulutus alkaa:8.8.2019
HAE