Liiketoiminnan perustutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska, Haapajärvi, Oulainen

Tavoite

Merkonomi osaa toimia laaja-alaisesti asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon sekä toimistotyön erilaisissa työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinnon voi rakentaa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla opiskelija voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin.

Merkonomilla on siis yleistä liiketalouden osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista.

Missä työskentelisin?

Merkonomit työskentelevät valmistuessaan laaja-alaisesti yrityksen eri osa-alueilla. Monipuolisia työtehtäviä ovat esimerkiksi myyjä, visualisti, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja sekä toimistosihteeri. Merkonomit saavat myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Koulutuksen sisältö

Opiskeltavia tutkinnon osia ovat asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen sekä tuloksellinen toiminta. Näiden lisäksi opiskelija voi oman mielenkiinnon mukaan valita laajasta valikoimasta esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, tapahtumatuotantoa, taloushallintoa sekä yrittäjyyttä.

Merkonomiksi voit opiskella Haapajärvellä tai Oulaisissa. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuotoiseseti.

HUOM! 14.1.2020 alkaa Haapajärvellä liiketalouden perustutkinto ilta- ja etäopintoina. Koulutus järjestetään tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17:45-21.00 sekä lisäksi etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy myös normaalisti työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 050 517 8230
ilkka.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Koulutus alkaa: 12.8.2020
Haapajärvi »
Koulutus alkaa: 10.8.2020

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Asiakaspalvelu tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja verkko-opetusta.

Koulutuksen myötä osaat valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Osaat palvelulla sisäistä ja ulkoista asiakasta eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoasi. Edistät työlläsi asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Tutkinnon osan jälkeen opiskelija osaa suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja, tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti, seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla organisaationsa markkinointiviestintää sekä sisällön tuottamista eri kohderyhmille. Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus järjestetään keväällä 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Palkanlaskennan tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Opinnoissa opit hankkimaan palkanlaskentaan tarvittavat tiedot ja materiaalin, laskemaan palkanmaksukaudelta maksettavan palkan ja toimittamaan palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, lähiopetus järjestetään päiväopetuksena n. 1 pv/vko, lisäksi on etä- ja verkko-opiskelua ja työpaikalla oppimista. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutus sopii alasta kiinnostuneille ja työssään tai harrastuksissaan sitä tarvitseville.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 1.9.2020

Koulutuksen laajuus on 20 osp. Koulutuksen myötä osaat valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Osaat palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoasi. Edistät työlläsi asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Koulutus sisältää näytön. Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelu ja myyntityöstä kiinnostuneille sekä alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joten se sopii myös työnohessa opiskeleville.

Koulutus toteutetaan 1.9.-20.11.2020

Lähiopetusta on 24 pv opiskeluajasta, lisäksi etä- ja verkko-opiskelua kuusi päivää.

Koulutus on maksuton.

HAE »