Liiketoiminnan perustutkinto

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska, Haapajärvi, Oulainen

Tavoite

Merkonomi osaa toimia laaja-alaisesti asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon sekä toimistotyön erilaisissa työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinnon voi rakentaa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla opiskelija voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin.

Merkonomilla on siis yleistä liiketalouden osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista.

Missä työskentelisin?

Merkonomit työskentelevät valmistuessaan laaja-alaisesti yrityksen eri osa-alueilla. Monipuolisia työtehtäviä ovat esimerkiksi myyjä, visualisti, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja sekä toimistosihteeri. Merkonomit saavat myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Koulutuksen sisältö

Opiskeltavia tutkinnon osia ovat asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen sekä tuloksellinen toiminta. Näiden lisäksi opiskelija voi oman mielenkiinnon mukaan valita laajasta valikoimasta esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, tapahtumatuotantoa, taloushallintoa sekä yrittäjyyttä.

Merkonomiksi voit opiskella Haapajärvellä tai Oulaisissa. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuotoiseseti.

HUOM! 15.1.2019 alkaa Haapajärvellä liiketalouden perustutkinto ilta- ja etäopintoina. Koulutus järjestetään tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17:45-21.00 sekä lisäksi etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy myös normaalisti työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Haapajärvi
Uusivirta Riitta
suunnittelija
Puh. 050 5168 241
riitta.uusivirta@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Haapajärvi »
Koulutus alkaa: 12.1.2021

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Asiakaspalvelu tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja verkko-opetusta.

Koulutuksen myötä osaat valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Osaat palvelulla sisäistä ja ulkoista asiakasta eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoasi. Edistät työlläsi asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutuksen laajuus on 20 osp. Koulutuksen myötä osaat valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Osaat palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoasi. Edistät työlläsi asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Koulutus sisältää näytön. Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelu ja myyntityöstä kiinnostuneille sekä alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joten se sopii myös työnohessa opiskeleville.

Koulutus toteutetaan 1.9.-20.11.2020

Lähiopetusta on 24 pv opiskeluajasta, lisäksi etä- ja verkko-opiskelua kuusi päivää.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 20osp. Tutkinnon osan jälkeen opiskelija osaa valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta, palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan. Tutkinnon osassa opiskelija oppii edistämään omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelija osoittaa alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa kielitaustan pohjalta. Koulutus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus alkaa tammikuussa 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Kirjanpidon tutkinnon osan laajuus on 30osp. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tarkistaa kirjanpidon. Koulutukseen sisältyy näyttö, jossa opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä organisaation kirjanpidon tehtävissä. Organisaatio voi myös olla mikroyritys tai pieni yhdistys.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena n. 1 pv/vko, lisäksi on etä- ja verkko-opiskelua ja työpaikalla oppimista. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 12.1.2021

Tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Tutkinnon osan jälkeen opiskelija osaa suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja, tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti, seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla organisaationsa markkinointiviestintää sekä sisällön tuottamista eri kohderyhmille.

Oulaisissa koulutus toteutetaan päiväopetuksena yhdistellen lähi- ja verkko-opintoja. Koulutus on tarkoitus suorittaa kevätlukukauden 2021 aikana.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Tutkinnon osan jälkeen opiskelija osaa suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja, tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti, seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla organisaationsa markkinointiviestintää sekä sisällön tuottamista eri kohderyhmille. Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus järjestetään keväällä 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Tutkinnon osan opiskelun jälkeen opiskelija osaa valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti, kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet, tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja sekä hoitaa jälkitoimet. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla myyntitehtävissä. Opetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Koulutus alkaa lokakuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019. Materiaalimaksu on 10€.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Palkanlaskennan tutkinnon osan laajuus on 30 osp. Opinnoissa opit hankkimaan palkanlaskentaan tarvittavat tiedot ja materiaalin, laskemaan palkanmaksukaudelta maksettavan palkan ja toimittamaan palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, lähiopetus järjestetään päiväopetuksena n. 1 pv/vko, lisäksi on etä- ja verkko-opiskelua ja työpaikalla oppimista. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutus sopii alasta kiinnostuneille ja työssään tai harrastuksissaan sitä tarvitseville.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Edellytyksenä tilinpäätöskirjausten tutkinnon osaan ilmoittautumiselle on Kirjanpidon tutkinnon osan suorittaminen. Opiskeltuasi molemmat tutkinnon osat osaat tarkistaa kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen jaksotukset ja poistot huomioiden. Tutkinnon osien opiskeluun sisältyy näyttö, jossa opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä organisaation tilinpäätöstehtävissä. Organisaatio voi myös olla mikroyritys tai pieni yhdistys. Tutkinnon osan materiaalikustannukset ovat noin 10€. Koulutus toteutetaan ilta- ja viikonloppuopiskeluna.

HAE »