Logistiikan perustutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Autonkuljettaja osaa kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hänen on tun- nettava ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osattava varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus. Autonkuljettajana tiedät ajoneuvosi rakenteen, osaat huoltaa ja käsitellä ajoneuvoasi oikein ja turvallisesti.

Missä työskentelisin?

Kuljettajat toimivat asiakaspalvelussa sekä kuljetus-, huolto- ja varastonhoitotehtävissä. Työpaikkoja on kuljetusliikkeissä, lentoasemilla sekä muissa liikenteen, kaupan ja teollisuuden aloilla toimivissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Lisäksi autonkuljettajat voivat toimia itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää BC-kuljettajatutkinnon, ADR-ajoluvan (vaarallisten aineiden kansainvälinen ajolupa) ja EA1-opinnot. Lisäksi opintoihin kuuluvat trukki-, tieturva- ja työturvakoulutukset. Opiskelu sisältää myös kuljetusalan perustason tavaraliikenteen ammattipätevyyskoulutuksen. Opiskelija maksaa B- ajo-oikeudesta omavastuun, sekä huolehtii itse viranomaismaksut. Lisäksi opiskellaan erilaisten työkoneiden käyttöä ja asiakaspalvelua. Opiskelun aikana on myös mahdollisuus suorittaa yhdistelmäajoneuvon CE-kortti. Opintoihin voi sisältyä esimerkiksi työkoneiden käyttöä ja huoltoa, elintarvikekuljetuksia, massatavarakuljetuksia, ym- päristönhuollonkuljetuksia ja yritystoimintaa.

Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät. (lääkärintodistus C-ajo-oikeutta ja ajokorttia varten)


Yhteyshenkilöt

Nivala
Lukkarinen Mika
koulutuspäällikkö
Puh. 044 041 0221
mika.lukkarinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »