Maatalousalan ammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi

Tavoite

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän osaa toimia turvallisesti, hyvää työergonomiaa ja työssäjaksamista ylläpitäen suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

Maatilan hoitamisen osaamisalan suorittaneella maatilatyöntekijällä on valmiudet työskennellä maatilalla kasvintuotannon eri tehtävissä maataloustyöntekijänä. Maataloustyöntekijä suunnittelee ja organisoi viljelytoimia sekä huoltaa ja säätää työkoneita. Hän hoitaa monipuolisesti ja taloudellisesti kannattavasti myös tilanhoidollisia asioita. Tarvittaessa hän pystyy toimimaan esimiehenä ja tiimin vetäjänä. Työssään hän ottaa huomioon ympäristön ja käyttää luonnonvaroja ja muita hyödykkeitä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Mehiläistarhauksen osaamisalan suorittanut mehiläistarhaaja osaa perustaa mehiläistarhauksen ja hoitaa mehiläisiä kannattavasti ja eettisesti valitun tuotantosuunnan mukaan. Hän osaa huolehtia mehiläispesien terveydestä, ravitsemuksesta ja tuotantokunnosta. Hän osaa mehiläisten kaupan, kuljettamisen ja lisäämisen. Hän osaa sadonkorjuun sekä käsitellä hunajan ja vahan säilyttäen niiden korkean laadun.

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia koneita ja tuotantoteknologiaa sekä eläinten hoitamisessa, että hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä. Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseen.

Missä työskentelisin?

Tutkinnon suorittanut voi toimia esimiehenä maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa, itsenäisenä yrittäjänä, maatilatyöntekijänä tai maatalouslomittajana.

Mehiläistarhaajan osaamisalan suorittanut voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai työntekijänä mehiläisalalla.

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneella tuotantoeläintenhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Maatilan hoitamisen osaamisalan valinnaisten tutkinnon osien kautta opiskelija syventää ammattitaitoaan esimerkiksi perehtymällä luonnonmukaiseen tuotantoon, palvelujen tuottamiseen tai koneiden huoltoon ja korjaukseen. Maatilatyöntekijä voi toimia alan eri työtehtävissä, kuten työntekijänä maatilalla, maataloustarvikekaupassa, työ-, kone-, bioenergia-, maisemanhoito-, matkailu-, hoiva- tai muita palveluja tarjoavissa yrityksissä. Hän hyödyntää kasvintuotannon tutkimustietoa, viljelyteknologian vaihtoehtoja ja kasvinjalostuksen lajikekehitystä. Hän mitoittaa viljelytoimenpiteet oikein suhteessa työn tarpeeseen ja luonnon kestokykyyn.

Mehiläistarhauksen osaamisalan valinnaisten tutkinnon osien kautta hän voi erikoistua mehiläisalan palvelujen tuottamiseen tai raaka-aineiden tuotteistamiseen. Erikoistuessaan palvelutuotantoon hän osaa ideoida kannattavan palvelun sekä valmistella ja toteuttaa sen. Palvelu voi olla esimerkiksi mehiläisemojen tai mehiläisyhteiskuntien tuotanto tai mehiläistalouden pölytys-, neuvonta- tai elämyspalvelu. Erikoistuessaan tuotteistamiseen hän osaa kaupallistaa mehiläispesän tuotteita, hankkia tarvittavat raaka-aineet sekä valmistaa tai valmistuttaa tuotteet myytäviksi. Hän voi erikoistua esimerkiksi laji- ja kennohunajan tuottamiseen tai mehiläisvahan tuotteistamiseen.

Tutkinto on suunnattu kotieläintilan jatkajalle, maatalouslomittajalle, johtavalle lomittajalle tai tilatyöntekijälle. Hakuedellytyksenä on ammatillinen perustutkinto, lukio tai vähintään kolme vuotta alan työkokemusta.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Haapajärvellä 2 lähipäivää/viikko. Lähipäiviä on noin 60, joiden välisenä aikana on etäopiskelua. Mehiläistarhaajan koulutuksessa lähipäivä on 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 040 5903 101
timo.seppala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »
Maatilan hoitamisen ja tuotantoeläinten hoitamisen osaamisaloihin jatkuva sisäänotto.

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Maatalousalan työtehtävissä toimiminen 50 osp

Tutkinnon osan opiskelun jälkeen osaat työskennellä maatalousalalla sitä ohjaavien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti, toimia työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa, toimia työturvallisuutta edistävästi ja seurata maatalousalan kehitystä.

Koulutus sopii maatalousalasta kiinnostuneille ja tilanjatkajille. Tutkinnon osan hinta on 125€.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Maatalousalan yrittäjänä toimiminen 50 osp

Koulutus antaa SPV pätevyyden ja antaa valmiudet toimia maaseutuyrittäjänä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti.

Koulutus sopii maatilan jatkajille, maaseutuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen.

Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Luonnonmukainen kasvintuotanto 50 osp

Koulutuksen jälkeen osaat toimia luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtojen, tavoitteiden ja valvontajärjestelmien mukaan, hoitaa järjestelmän vaatimat kirjaukset, osaat toimia luonnonmukaisella tilalla.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Koulutus sopii maatalousalasta kiinnostuneille ja tilanjatkajille. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Naudanlihan tuottaminen 50 osp

Koulutuksen jälkeen osaat toimia emolehmä- ja naudanlihantuotantotilan eri työvaiheissa, tarkkailla tuotanto-olosuhteita ja nautakarjaa, hoitaa emolehmiä, lihanautoja tai molempia, toteuttaa emolehmien, lihanautojen tai molempien ruokintasuunnitelmaa, käyttää tavallisimpia nautakarjan hoidossa, ruokinnassa sekä eläinten käsittelyssä.

Koulutus sopii maatalousalasta kiinnostuneille ja tilanjatkajille. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Maidon tuottaminen 90osp

Opiskelija osaa koulutuksen jälkeen lypsää ja hoitaa lypsykarjaa, toteuttaa ruokintasuunnitelmaa, käyttää lypsykarjan ruokinnassa, hoidossa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja huolehtia lypsykarjan terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista.

Koulutus sopii maatalousalasta kiinnostuneille ja tilanjatkajille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu maatalousalasta, mehiläistarhauksesta yms. kiinnostuneille sekä tilanjatkajille.

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja käyttää tuotantoon sopivia tiloja ja laitteita. Kuorika kakut ja lingota hunajan. Käsitellä, pakata ja varastoida hunajan sekä puhdistaa mehiläisvahan.

Koulutus on maatalousalan ammattitutkinnon tutkinnon osa, jonka laajuus on 30osp. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Haapajärvellä.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu maatalousalasta, mehiläistarhauksesta yms. kiinnostuneille sekä tilanjatkajille.

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja perustaa mehiläistarhauksen ja hoitaa mehiläisiä. Osaat myös käyttää ja huoltaa pesäkalustoa sekä muista tuotantoon tarvittavia välineitä.

Koulutus on maatalousalan ammattitutkinnon tutkinnon osa, jonka laajuus on 70osp. Tutkinnon osan hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Haapajärvellä. Koulutus kestää 1,5 vuotta. Lähiopetusta on 2 pv/kk.

HAE »