Maatalousalan ammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Tavoite

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän osaa toimia turvallisesti, hyvää työergonomiaa ja työssäjaksamista ylläpitäen suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

Maatilan hoitamisen osaamisalan suorittaneella maatilatyöntekijällä on valmiudet työskennellä maatilalla kasvintuotannon eri tehtävissä maataloustyöntekijänä. Maataloustyöntekijä suunnittelee ja organisoi viljelytoimia sekä huoltaa ja säätää työkoneita. Hän hoitaa monipuolisesti ja taloudellisesti kannattavasti myös tilanhoidollisia asioita. Tarvittaessa hän pystyy toimimaan esimiehenä ja tiimin vetäjänä. Työssään hän ottaa huomioon ympäristön ja käyttää luonnonvaroja ja muita hyödykkeitä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Mehiläistarhauksen osaamisalan suorittanut mehiläistarhaaja osaa perustaa mehiläistarhauksen ja hoitaa mehiläisiä kannattavasti ja eettisesti valitun tuotantosuunnan mukaan. Hän osaa huolehtia mehiläispesien terveydestä, ravitsemuksesta ja tuotantokunnosta. Hän osaa mehiläisten kaupan, kuljettamisen ja lisäämisen. Hän osaa sadonkorjuun sekä käsitellä hunajan ja vahan säilyttäen niiden korkean laadun.

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia koneita ja tuotantoteknologiaa sekä eläinten hoitamisessa, että hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä. Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseen.

Missä työskentelisin?

Tutkinnon suorittanut voi toimia esimiehenä maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa, itsenäisenä yrittäjänä, maatilatyöntekijänä tai maatalouslomittajana.

Mehiläistarhaajan osaamisalan suorittanut voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai työntekijänä mehiläisalalla.

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneella tuotantoeläintenhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Maatilan hoitamisen osaamisalan valinnaisten tutkinnon osien kautta opiskelija syventää ammattitaitoaan esimerkiksi perehtymällä luonnonmukaiseen tuotantoon, palvelujen tuottamiseen tai koneiden huoltoon ja korjaukseen. Maatilatyöntekijä voi toimia alan eri työtehtävissä, kuten työntekijänä maatilalla, maataloustarvikekaupassa, työ-, kone-, bioenergia-, maisemanhoito-, matkailu-, hoiva- tai muita palveluja tarjoavissa yrityksissä. Hän hyödyntää kasvintuotannon tutkimustietoa, viljelyteknologian vaihtoehtoja ja kasvinjalostuksen lajikekehitystä. Hän mitoittaa viljelytoimenpiteet oikein suhteessa työn tarpeeseen ja luonnon kestokykyyn.

Mehiläistarhauksen osaamisalan valinnaisten tutkinnon osien kautta hän voi erikoistua mehiläisalan palvelujen tuottamiseen tai raaka-aineiden tuotteistamiseen. Erikoistuessaan palvelutuotantoon hän osaa ideoida kannattavan palvelun sekä valmistella ja toteuttaa sen. Palvelu voi olla esimerkiksi mehiläisemojen tai mehiläisyhteiskuntien tuotanto tai mehiläistalouden pölytys-, neuvonta- tai elämyspalvelu. Erikoistuessaan tuotteistamiseen hän osaa kaupallistaa mehiläispesän tuotteita, hankkia tarvittavat raaka-aineet sekä valmistaa tai valmistuttaa tuotteet myytäviksi. Hän voi erikoistua esimerkiksi laji- ja kennohunajan tuottamiseen tai mehiläisvahan tuotteistamiseen.

Tutkinto on suunnattu kotieläintilan jatkajalle, maatalouslomittajalle, johtavalle lomittajalle tai tilatyöntekijälle. Hakuedellytyksenä on ammatillinen perustutkinto, lukio tai vähintään kolme vuotta alan työkokemusta.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Haapajärvellä 2 lähipäivää/viikko. Lähipäiviä on noin 60, joiden välisenä aikana on etäopiskelua.

Koulutuksen hinta 400 €.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 040 555 5571
ilkka.heinonen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Maatalousalan ammattitutkinto

Haapajärvi

HAE

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi
Koulutus alkaa:2.9.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:5.9.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:2.9.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:2.9.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:6.5.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:
HAE