Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Oulainen, Kalajoki

Tavoite

Maatilan johtamisen osaamisalan suorittaneella henkilöllä on valmiudet suunnitella, organisoida ja johtaa maatilayritystä tuottavuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilön keskeistä osaamista ovat maatilan johtaminen sekä yrittäjä- ja liiketalousosaaminen. Hän kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ja seuraa toimialansa kehitystä. Hän tuntee eri yritysmuotojen pääpiirteet ja erot tilan ja sen liiketoiminnan hoitamisessa. Hän seuraa maatalouspolitiikkaa, osaa vaikuttaa päätöksentekoon ja on omalta osaltaan kiinnostunut edistämään maaseudun elinvoimaisuutta sekä kotimaisen elintarviketuotannon toimivuutta ja imagoa. Hän tiedostaa roolinsa elintarvikeketjussa hyvän raaka-aineen tuottajana ja elintarviketurvallisuuden edistäjänä sekä mitoittaa voimavaransa ja resurssinsa oikein suhteessa tilan tuotannon vaatimaan työmäärään. Hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja osaa käyttää tarvittaessa palveluja, kuten koneyhteistyö, urakointi, työ- ja lomituspalvelut sekä työterveyshuolto.

Maatilayrityksen esimiehenä toimimisen osaamisalan suorittaneella tilanhoitajalla on valmiudet työskennellä maatalousalan yrityksessä esimiestehtävissä. Yrityksen tuotanto voi olla painottunut kasvinviljelyyn, tuotantoeläimiin, urakointiin tai erilaisten palvelujen tarjontaan. Esimiehenä hän vastaa työn johtamisesta ja organisoinnista. Hän perehdyttää työntekijän ja toimii kannustavana esimiehenä vastuunsa ja velvoitteidensa mukaisesti. Hän toimii yrittäjämäisesti tiedostaen roolinsa yrityksen tuottavuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä esimiestyössä että ammatillisessa osaamisessa. Esimiehenä hän huolehtii sekä itsensä että työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Missä työskentelisin?

Maatalousalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset taidot työskennellä maatalousalalla monipuolisissa tuotanto-, suunnittelu-, neuvonta-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Hän osaa toimia maatalousalan vaihtelevissa ja haasteellisissa työtehtävissä. Hän toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti ja hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 040 5903 101
timo.seppala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu maatalousyrittäjille sekä tilan jatkajille. Koulutuksen myötä parannat henkilöstöhallinnon tietämystä sekä työnjohdollista osaamista. Koulutuksessa käydään läpi maaseutuyrityksen henkilöstösuunnittelua, perehdytystä ja työn opastusta sekä työnantajana toimimista. Koulutuksen hinta on 150 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu maatalousyrittäjille sekä tilan jatkajille. Koulutuksen myötä opiskelija saa tietoa yrityksen toiminnan, liikeidean ja markkinoinnin suunnitteluun sekä tarvittavien investointi- ja rahoituslaskelmia tekemiseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen hinta on 150 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »

Kalajoki

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu maatalousyrittäjille sekä tilan jatkajille. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy oman tilan toimintaan ja talouden seurantaan, tekee laskelmia tuleville investoinneille sekä saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen hinta on 150 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu maatalousyrittäjille, joita kiinnostaa automaatioon perehtyminen. Koulutuksen sisältönä on ajo-opastinjärjestelmän ohjelmointi ja käyttäminen sekä työkoneautomaation ohjelmointi ja käyttäminen peltoviljelyssä. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen hinta on 150 € tai oppisopimuskoulutuksena maksuton.

HAE »