Maatalousalan perustutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Tavoite

Maatalousalan ammattilaisella on kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä ja maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita.

Maatalousalan perustutkinnossa on valittavissa kolme osaamisalavaihtoehtoa. Voit opiskella maatalousteknologiaa, maatilataloutta tai eläintenhoitoa. Maatalousteknologian ja maatilatalouden osaamisaloista valmistut maaseutuyrittäjäksi ja eläintenhoidon osaamisalasta eläintenhoitajaksi.

Maatilatalouteen suuntautunut maaseutuyrittäjä hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvelee asiakkaita tai käyttää ja suunnittelee yrityksensä tuotantoteknologiaa, käyttää hyväksi automaatioon perustuvia järjestelmiä toimintojen hallinnassa sekä toimii rakennuttajana. Hän kunnossapitää yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia sekä huolehtii yritystoimintaan liittyvistä ympäristöistä.

Maatalousteknologiaan suuntautunut maaseutuyrittäjä osaa määrittää maatalouskoneiden vikoja ja niiden korjaustarvetta sekä tehdä koneiden kustannusarvioita. Hän osaa käyttää, huoltaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä ja tehdä työkoneiden perussäädöt. Maaseutuyrittäjä osaa tehdä myös maatalouskoneiden ja –laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä ja lajitella syntyneet jätteet ja säilyttää niitä oikein.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti.

Missä työskentelisin?

Maaseutuyrittäjä toimii osaamisalasta ja muista opintovalinnoista riippuen maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Eläintenhoitajalla on valmiudet eläintenhoitoalan yrityksen perustamiseen tai toimimiseen eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 040 555 5571
ilkka.heinonen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Maatalousalan perustutkinto

Haapajärvi

HAE

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi
Koulutus alkaa:26.10.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:2.9.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:26.10.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:26.10.2019
HAE
Haapajärvi
Koulutus alkaa:26.10.2019
HAE