Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Ylivieska

Missä työskentelisin?

Alan työpaikkoja voivat olla ohjelmisto-, kustannus-, ja lehtitalot, tv- ja radioyhtiöt, tapahtumatuotantoyritykset, konserttisalit, teatterit, mainos- ja viestintätoimistot sekä pelituotantoyhtiöt. Mediapalvelujen toteuttaja voi työskennellä myös itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Mediapalvelujen toteuttajaksi voit opiskella Piippolassa (Siikalatvalla) tai Ylivieskassa.

Piippolassa voit erikoistua valokuvaukseen tai graafisen tuotannon toteuttamiseen, lisäksi laajennetun työssäoppimisen kautta voit erikoistua myös animaatio- ja tehostetuotantoon, pelituotantoon, video- ja elokuvatuotantoon, verkkopalvelujen tuotantoon tai mediatuotantoon.

Ylivieskassa voit erikoistua graafiseen tuotantoon, studio- ja saliäänituotantoon, tapahtumatekniseen tuotantoon, äänituotantoon tai verkkopalvelujen tuotannon toteuttamiseen.

Mediapalvelujen toteuttaja on audiovisuaalisen viestinnän moniosaaja, joka on syventänyt ammatillista osaamistaan graafisessa suunnittelussa ja valokuvauksessa. Mediapalvelujen toteuttaja työskentelee kuvan, äänen, videon ja grafiikan parissa sekä tuottaa julkaisuvalmista aineistoa erilaisiin mediakanaviin. Perustutkinnon suorittanut hallitsee myös asiakaslähtöisten tuotantojen toimintaperiaatteet ja työelämän edellyttämät viestintätaidot. Ryhmätyöskentely ja sähköiset työympäristöt yhdessä edellyttävät taitoa dokumentoida ymmärrettävästi työvaiheita ja niiden tuloksia.

Kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen lisääntyessä kielitaidolliset vaatimukset ovat entistä haasteellisempia. Varsinkin englannin merkitys ammattikielenä kasvaa, kun monikansallisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja tuotannoissa täytyy kyetä kommunikoimaan ymmärrettävästi ja ammattitermistöä käyttäen.


Yhteyshenkilöt

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Piippola (Siikalatva) »
Koulutus alkaa: 24.2.2021
Toteutus monimuoto-opetuksena. Sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opetusta.
Ylivieska »

HAE TUTKINNON OSIIN

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Mediamateriaalin tekemisen tutkinnon osan laajuus on 15osp. Koulutukseen sisältyy videot, valokuvaus, kuvankäsittely, typografia, animaatio, valaistus, tiedonhallinta, tietoturvallisuus ja kestävä kehitys. Tuotannon suunnittelu ja toteutus, kuten käsikirjoitus, synopsis, aikataulutus, kustannukset ja dokumentointi (ei sidottu tekniikkaan). Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii media-alasta kiinnostuneille. Koulutus sopii myös sinulle, joka haluat oppia hyödyntämään laajemmin eri menetelmiä. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen!

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 15osp. Koulutuksen jälkeen voit työskennellä moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa. Osaat työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintasi vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen. Osaat dokumentoida työsi keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiäsi ratkaisuja. Osaat toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistasi. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii media-alasta kiinnostuneille. Koulutus sopii myös sinulle, joka haluat oppia hyödyntämään laajemmin eri menetelmiä. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen!

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa: 24.2.2021

Tutkinnon osan laajuus on 15osp. Koulutukseen sisältyy miljöökuvaus, toimintakuvaus, valokuvailmaisun keinot kuten drone-, action-, makro- ja luontokuvaus, tekijänoikeudet, kuvausluvat ja sopimukset, värienhallinta ja kalibrointi. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii valokuvauksesta kiinnostuneille. Tule opiskelemaan valokuvausta, jos haluat kehittyä valokuvaajana, kuvankäsittelijänä sekä kuvan julkaisijana. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen!

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 15osp. Koulutuksen jälkeen osaat valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä. Osaat myös käyttää verkkojulkaisualustaa/digitaalista julkaisualustaa ja yleisiä sosiaalisen median kanavien materiaalin julkaisuun. Osaat suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen. Koulutuksen jälkeen osaat myös käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä noudattaa yleisiä periaatteita. Osaat myös noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja. Lisäksi koulutuksen jälkeen osaat viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä. Koulutuksen jälkeen osaat myös toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistasi.

Koulutus sopii media-alasta kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen!

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa: 24.2.2021

Koulutuksessa opit käyttämään media-alan keskeisiä suunnitteluohjelmia sekä työvälineitä. Koulutuksessa suunnitellaan ja toteutetaan markkinointimateriaaleista tulostus- ja painokelpoisia aineistoja. Koulutus sopii henkilölle, joka esimerkiksi työssään toteuttaa markkinointi- ja myyntimateriaaleja tai on kiinnostunut yleisesti graafisesta suunnittelusta.

Koulutus kestää yhden vuoden. Toteutus monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähiopetusta on 3-4 päivänä kuukaudessa ja niiden määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutus on maksuton.Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 7.1.2021

Media-alalla työskennellessä on hyötyä useista osaamisalueista. Tarjoamme koulutusta äänityössä toimimiseen. Koulutuksessa opit mm. käyttämään äänitarkkailun ja –tallennuksen yleisiä menetelmiä, kokoamaan ja kytkemään signaalitien sekä selvittämään sen ongelmia työn edellyttämässä laajuudessa. Koulutuksen myötä opit käyttämään yleisiä äänen muokkaamisen menetelmiä ja koostamaan julkaisukelpoisen teoksen sekä versioimaan sitä tarvittavalla teknisellä laadulla.

Koulutus järjestetään Ylivieskassa päiväopetuksena 7.1.-26.3.2021, koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat haluavat jatkossa työskennellä tapahtumajärjestämisen, mediapalveluiden tai video- ja musiikkituotannon tehtävissä.

Valintahaastattelu pidetään 17.11.2020 klo 8.30. Valinnassa painottuvat kiinnostus ja suuntautuneisuus alalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 7.1.2021

Verkkosivuston luominen ei tänä päivänä tarkoita, että tulisi välttämättä osata koodausta. Valmiiden julkaisujärjestelmien hyödyntäminen verkkosivustojen tekemisessä on tätä päivää. Verkkosivuston tekeminen –tutkinnon osassa opit muun muassa. suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivustoja tilaajalähtöisesti. Koulutuksen myötä pystyt tuottamaan, muokkaamaan ja julkaisemaan verkkojakelukelpoista kuva-, teksti- ja videomateriaalia. Opit optimoimaan hakukonenäkyvyyttä ja testaamaan sivuston toimivuutta.

Koulutus järjestetään Ylivieskassa päiväopetuksena 7.1.-26.3.2021, koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Osaamisesta verkkosivujen tekemiseen on hyötyä esimerkiksi yrittäjälle, myynti- ja markkinointitehtäviin tai vaikka vapaa-ajalla seura- tai yhdistystoimintaa tekeville.

Valintahaastattelu pidetään 17.11.2020 klo 8.30. Valinnassa painottuvat kiinnostus ja suuntautuneisuus alalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »