Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Ylivieska

Missä työskentelisin?

Alan työpaikkoja voivat olla ohjelmisto-, kustannus-, ja lehtitalot, tv- ja radioyhtiöt, tapahtumatuotantoyritykset, konserttisalit, teatterit, mainos- ja viestintätoimistot sekä pelituotantoyhtiöt. Mediapalvelujen toteuttaja voi työskennellä myös itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Mediapalvelujen toteuttajaksi voit opiskella Piippolassa (Siikalatvalla) tai Ylivieskassa.

Piippolassa voit valita julkaisutuotannon osaamisalan. Opintoja painotetaan valokuvaukseen ja julkaisugrafiikkaan. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta voit painottaa opintojesi sisältöjä myös muille median osa-alueille, kuten vaikkapa videoon tai verkkosivustojen tekemiseen. Piippolassa voit opiskella joko päiväopintoina tai monimuotoisesti. Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja sopii myös työn ohessa suoritettavaksi.

Ylivieskassa voit valita audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan tai julkaisutuotannon osaamisalan. Opinnoissa hankitaan osaamista graafiseen tuotantoon, studio- ja saliäänituotantoon, tapahtumatekniseen tuotantoon, äänituotantoon tai verkkopalvelujen tuotannon toteuttamiseen. Opetus toteutetaan päiväopintoina.

Mediapalvelujen toteuttaja on audiovisuaalisen viestinnän moniosaaja, joka on syventänyt ammatillista osaamistaan graafisessa suunnittelussa ja valokuvauksessa. Mediapalvelujen toteuttaja työskentelee kuvan, äänen, videon ja grafiikan parissa sekä tuottaa julkaisuvalmista aineistoa erilaisiin mediakanaviin. Perustutkinnon suorittanut hallitsee myös asiakaslähtöisten tuotantojen toimintaperiaatteet ja työelämän edellyttämät viestintätaidot. Ryhmätyöskentely ja sähköiset työympäristöt yhdessä edellyttävät taitoa dokumentoida ymmärrettävästi työvaiheita ja niiden tuloksia.

Kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen lisääntyessä varsinkin englannin merkitys ammattikielenä kasvaa. Monikansallisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja tuotannoissa täytyy kyetä kommunikoimaan ymmärrettävästi ja ammattitermistöä käyttäen.


Yhteyshenkilöt

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Piippola (Siikalatva) »
Toteutus päiväopetuksena tai monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta.
Ylivieska »
Toteutus päiväopetuksena. Ylivieskassa soveltuvuushaastattelupäivä on 6.9.2022.

HAE TUTKINNON OSIIN

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Koulutus sopii media-alasta kiinnostuneille. Koulutus sopii myös sinulle, joka haluat oppia hyödyntämään laajemmin eri menetelmiä. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen!

Tutkinnon osan laajuus on 15osp. Koulutuksen jälkeen voit työskennellä moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa. Osaat työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintasi vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen. Osaat dokumentoida työsi keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiäsi ratkaisuja. Osaat toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistasi. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus kestää elokuulta tammikuulle. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa. Lähipäivien määrään vaikuttaa opiskelijan aikaisempi osaaminen.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Tule opiskelemaan valokuvausta, jos haluat kehittyä valokuvaajana, kuvankäsittelijänä sekä kuvan julkaisijana. Koulutus sopii kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille, sekä työssään valokuvausta hyödyntäville.

Koulutuksen sisältö on miljöökuvausta. Kuvaamme vallitsevassa valossa vaihtelevasti erilaisia kuvausaiheita kuten tuotekuvia, muotokuvia ja maisemakuvia. Opinnoissa käydään läpi myös tekijänoikeudet, kuvausluvat ja sopimukset, värienhallinta ja kalibrointi.

Koulutus kestää elokuulta tammikuulle sisältäen yksilöllisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta n. 1-2 päivää kuukaudessa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä ja opintojen kesto riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa opiskellaan käyttämään graafisen suunnittelun ja visuaalisen viestinnän keskeisiä ohjelmia sekä työvälineitä. Pääasiallisesti käytetään Adobe Indesign -ohjelmaa, mutta myös muita Adoben ohjelmia hyödynnetään. Koulutuksessa suunnitellaan ja toteutetaan tulostus- ja painokelpoisia aineistoja, kuten erilaisia markkinointimateriaaleja, logoja ja esitteitä.

Koulutus sopii henkilölle, joka esimerkiksi työssään toteuttaa markkinointi- ja myyntimateriaaleja tai on kiinnostunut yleisesti graafisesta suunnittelusta. Hakijalle on eduksi, mikäli hänellä on jo hieman aiempaa kokemusta Adoben ohjelmistoista.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähiopetusta on 1-2 päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Media-alalla työskennellessä on hyötyä useista osaamisalueista. Tarjoamme koulutusta äänityössä toimimiseen. Koulutuksessa opit mm. käyttämään äänitarkkailun ja –tallennuksen yleisiä menetelmiä, kokoamaan ja kytkemään signaalitien sekä selvittämään sen ongelmia työn edellyttämässä laajuudessa. Koulutuksen myötä opit käyttämään yleisiä äänen muokkaamisen menetelmiä ja koostamaan julkaisukelpoisen teoksen sekä versioimaan sitä tarvittavalla teknisellä laadulla.

Koulutus järjestetään Ylivieskassa päiväopetuksena, koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat haluavat jatkossa työskennellä tapahtumajärjestämisen, mediapalveluiden tai video- ja musiikkituotannon tehtävissä.

Koulutukseen hakeutuneille pidetään valintahaastattelu. Valinnassa painottuvat kiinnostus ja suuntautuneisuus alalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa opiskellaan tuotekuvausta ja henkilökuvausta studiossa sekä studiokuvan käsittelyä. Lisäksi opiskellaan tilaajalähtöistä toimintaa. Tutkinnon osan osaaminen näytetään opintojen päätteeksi näytössä.

Koulutus sopii henkilölle, joka on suorittanut valokuvatuotannon tutkinnon osan tai hänellä on muutoin hankittu vastaava perusosaaminen valokuvauksesta. Hakijalla tulee olla Adobe Bridgen ja Adobe Photoshopin peruskäytön osaaminen.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä sekä verkko-opiskelua. Lähiopeusta on 1-2 päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Verkkosivuston luominen ei tänä päivänä tarkoita, että tulisi välttämättä osata koodausta. Valmiiden julkaisujärjestelmien hyödyntäminen verkkosivustojen tekemisessä on tätä päivää. Verkkosivuston tekeminen –tutkinnon osassa opit muun muassa. suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivustoja tilaajalähtöisesti. Koulutuksen myötä pystyt tuottamaan, muokkaamaan ja julkaisemaan verkkojakelukelpoista kuva-, teksti- ja videomateriaalia. Opit optimoimaan hakukonenäkyvyyttä ja testaamaan sivuston toimivuutta.

Koulutus järjestetään Ylivieskassa päiväopetuksena, koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Osaamisesta verkkosivujen tekemiseen on hyötyä esimerkiksi yrittäjälle, myynti- ja markkinointitehtäviin tai vaikka vapaa-ajalla seura- tai yhdistystoimintaa tekeville.

Koulutukseen on valintahaastattelu. Valinnassa painottuvat kiinnostus ja suuntautuneisuus alalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »