Metsäalan ammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan metsäalan ammattilaisen tiedot ja taidot. Opiskelun jälkeen metsäkoneenkuljettaja osaa työskennellä erilaisten metsäalan toimijoiden kanssa, toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa, toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Metsäkoneiden käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamista.

Missä työskentelisin?

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu koneellinen puunkorjuu eri tyyppisissä hakkuukohteissa. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat usein työtehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät usein metsäkoneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Metsäkoneenkuljettaja työllistyy usein metsän- ja ympäristöhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoaviin yrityksiin.

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Metsäkoneenkuljettajan on sopeuduttava usein vuorotyöhön ja yksintyöskentelyyn.

Opinnot antavat hyvät valmiudet koneellisen puunkorjuun tehtäviin ja jatko-opintomahdollisuudet muihin metsäalan ammatteihin.

Tutkinnon hinta on 500€.

Voit hakea aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta, jos olet ollut ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Katso tarkemmat tiedot koulutusrahaston kotisivuilta.

Voit hakea Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä, kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja ollut tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Stipendin suuruus on 1.1.2018 alkaen 400€. Jos haet stipendiä ensimmäisestä tutkinnosta perusasteen (peruskoulu, keskikoulu tai kansakoulu) jälkeen, stipendin suuruus on 456€. Stipendiä haetaan suoraan Koulutusrahastolta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaan sisältyy metsäalan työtehtävissä toimimista, talousmetsien käsittelyä ja opiskelijan valinnan mukaan valinnaisia tutkinnon osia, joita voivat olla esimerkiksi hakkuukoneella työskenteleminen, kuormatraktorilla työskenteleminen, metsänparannuskoneella työskenteleminen tai energiapuun korjuukoneella työskenteleminen tai muita koneelliseen tai manuaaliseen metsänhoitotyöhön liittyviä tutkinnon osia muista metsäalan tutkinnoista tai osaamisaloista.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon tai ovat hankkineet riittävän työkokemuksen metsäalalta. Lisäksi edellytetään vähintään ajokorttiluokkaa B.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 040 555 5571
ilkka.heinonen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Metsäalan ammattitutkinto

Haapajärvi
Koulutus alkaa:21.1.2019

HAE