Metsäalan perustutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Kalajoki, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Haapavesi

Tavoite

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia metsäluonnonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyviä töitä. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa sekä manuaalisia että koneellisia työskentelytaitoja.

Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut ammattilainen osaa uudistaa metsää eri menetelmillä, määrittää sekä toteuttaa taimikon ja kasvatusmetsän hoitotarpeen eri menetelmillä hoito-ohjeen mukaisesti, huomioiden metsä- luonnon muut käyttöarvot.

Missä työskentelisin?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työllistäjänä ovat usein metsän- ja ympäristönhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoavat yritykset ja erilaiset yhteisöt. Lisäksi metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi toimia yrittäjänä.

Opinnot antavat hyvät valmiudet sekä toimia koneellisen puunkorjuun tehtävissä tai jatkaa opintoja erikoistumalla muihin metsäalan ammatteihin.

Koulutuksen sisältö

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi voit opiskella Haapajärvellä. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuotoiseseti.

Keskeisiä opintoja ovat metsänhoito ja puunkorjuupalvelut, metsätraktoreiden käyttö, metsäenergian hankinta sekä koneellinen puunkorjuu. Käytössä on nykyaikainen kalusto ja monipuolinen oppimisympäristö, mikä mahdollistaa myös uusiutuvien energiamuotojen käytön ja kestävän kehityksen toteuttamisen.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 040 5903 101
timo.seppala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »

Aikuisten metsänomistajien metsäkoulu, toteutus monimuotoisesti. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2023.

Päiväopetukseen hakeudutaan samasta hakulinkistä ja aloituksesta voidaan sopia joustavasti.

Haapavesi »

Aikuisten metsänomistajien metsäkoulu, toteutus monimuotoisesti. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2024.

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa opetetaan huomioimaan riistaneläinten tarpeet metsänhoidossa. Koulutuksen suorittanut osaa hyödyntää eri metsänhoidon menetelmiä siten, että riistan ravinto ja suojatarpeet tulevat huomioiduksi. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutus kestää 3-12 kk, riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Metsänhoitopalvelut on metsäalan perustutkinnon tutkinnon osa.

Koulutuksen myötä suoritetaan luonnonhoitokortti ja tehdään tutkinnon osan näyttö.

Koulutus sopii metsäalan toimijoille, metsänomistajille, työntekijöille yms.

Koulutus on maksuton, mutta kortti/kortit ovat maksullisia.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Koulutuksen sisältö: Koulutus metsänomistajille. Koulutuksessa saat tietoa omien metsien hoidontarpeesta, puumääristä ja metsien arvosta. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutus kestää 3-16 kk, riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Koulutus on maksuton.

HAE »