Metsäalan perustutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi

Tavoite

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia metsäluonnonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyviä töitä. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa sekä manuaalisia että koneellisia työskentelytaitoja.

Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut ammattilainen osaa uudistaa metsää eri menetelmillä, määrittää sekä toteuttaa taimikon ja kasvatusmetsän hoitotarpeen eri menetelmillä hoito-ohjeen mukaisesti, huomioiden metsä- luonnon muut käyttöarvot.

Missä työskentelisin?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työllistäjänä ovat usein metsän- ja ympäristönhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoavat yritykset ja erilaiset yhteisöt. Lisäksi metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi toimia yrittäjänä.

Opinnot antavat hyvät valmiudet sekä toimia koneellisen puunkorjuun tehtävissä tai jatkaa opintoja erikoistumalla muihin metsäalan ammatteihin.

Koulutuksen sisältö

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi voit opiskella Haapajärvellä. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuotoiseseti.

Keskeisiä opintoja ovat metsänhoito ja puunkorjuupalvelut, metsätraktoreiden käyttö, metsäenergian hankinta sekä koneellinen puunkorjuu. Käytössä on nykyaikainen kalusto ja monipuolinen oppimisympäristö, mikä mahdollistaa myös uusiutuvien energiamuotojen käytön ja kestävän kehityksen toteuttamisen.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 050 517 8230
ilkka.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »
Koulutus alkaa: 10.8.2020