Metsäalan perustutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Nivala

Tavoite

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia metsäluonnonhoitoon ja puunkorjuuseen liittyviä töitä. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa sekä manuaalisia että koneellisia työskentelytaitoja.

Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut ammattilainen osaa uudistaa metsää eri menetelmillä, määrittää sekä toteuttaa taimikon ja kasvatusmetsän hoitotarpeen eri menetelmillä hoito-ohjeen mukaisesti, huomioiden metsä- luonnon muut käyttöarvot.

Missä työskentelisin?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työllistäjänä ovat usein metsän- ja ympäristönhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoavat yritykset ja erilaiset yhteisöt. Lisäksi metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi toimia yrittäjänä.

Opinnot antavat hyvät valmiudet sekä toimia koneellisen puunkorjuun tehtävissä tai jatkaa opintoja erikoistumalla muihin metsäalan ammatteihin.

Koulutuksen sisältö

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi voit opiskella Haapajärvellä. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai monimuotoiseseti.

Keskeisiä opintoja ovat metsänhoito ja puunkorjuupalvelut, metsätraktoreiden käyttö, metsäenergian hankinta sekä koneellinen puunkorjuu. Käytössä on nykyaikainen kalusto ja monipuolinen oppimisympäristö, mikä mahdollistaa myös uusiutuvien energiamuotojen käytön ja kestävän kehityksen toteuttamisen.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Uusivirta Riitta
suunnittelija
Puh. 050 5168 241
riitta.uusivirta@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »
Nivala »
Koulutus alkaa: 12.1.2021

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Metsänhoitopalvelut on metsäalan perustutkinnon tutkinnon osa.

Koulutuksen myötä suoritetaan luonnonhoitokortti ja tehdään tutkinnon osan näyttö.

Koulutus sopii metsäalan toimijoille, metsänomistajille, työntekijöille yms.

Koulutus on maksuton, mutta kortti/kortit ovat maksullisia.

HAE »