Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävissä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa valmiuksia toimia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ja heidän lähi-ja läheisverkotojen kanssa.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakasta kunnioittavasti hyödyntäen laaja-alaista tietoperustaa ja työmenetelmiä ja hyödyntää työssään laadunhallintaan ja työn kehittämiseen liittyviä taitojaan.

Missä työskentelisin?

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän eri toiminta-alueilla asiakastyössä sekä moniammatillisissa verkostoissa tai työyhteisöissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostossa toimiminen 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään 50 osp:

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen 25 osp
  • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen 25 osp.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Huom! Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Lähi- ja läheisverkostoissa toimimisen laajuus on 50 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 5.-6.11.2020 ja 4.12.2020. Koulutukseen sisältyy myös etäopetusta.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä asiakkaan ja tämän lähi- ja läheisverkostojen kanssa mielenterveys- ja päihdetyön ympäristöissä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuskeen sisältyy mielenterveys- ja päihdekysymysten käsittely lähi- ja läheisverkostojen kanssa, toimiminen työtä määrittävien säädösten ja ammattietiikan mukaan, oman alansa asiantuntijana toimiminen sekä oman osaamisen arvioiminen moniammatillisessa työssä.

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan ja tämän lähi- ja läheisverkostojen työtehtävistä kiinnostuneille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemus.

Koulutusken hinta on 150€. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 25 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 18.-19.2.2021 ja 18.3.2021. Koulutukseen sisältyy myös etäopetusta.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa toimia laajentuvassa yhteisössä, käyttää yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta vahvistavia työmenetelmiä sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Koulutuksen hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 25 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 6.-7.5.2021, syksyn 2021 lähiopetuspäivät tarkentuu myöhemmin.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa työskennellä valitun mielenterveys- ja päihdetyön menetelmän mukaan, kohdata kriisissä olevan asiakkaan sekä kehittää omaa ammattitaitoaan.

Koulutuksen hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »