Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävissä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa valmiuksia toimia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ja heidän lähi-ja läheisverkotojen kanssa.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja asiakasta kunnioittavasti hyödyntäen laaja-alaista tietoperustaa ja työmenetelmiä ja hyödyntää työssään laadunhallintaan ja työn kehittämiseen liittyviä taitojaan.

Missä työskentelisin?

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän eri toiminta-alueilla asiakastyössä sekä moniammatillisissa verkostoissa tai työyhteisöissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostossa toimiminen 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään 50 osp:

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen 25 osp
  • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen 25 osp.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Huom! Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Koulutus alkaa: 20.1.2022
Kevään 2022 lähiopetuspäivät ovat 20.-21.1.2022, 24.-25.2.2022 ja 7.-8.4.2022.

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa: 15.9.2022

Lähi- ja läheisverkostoissa toimimisen laajuus on 50 osp. Koulutukseen sisältyy myös etäopetusta. Lähiopetusta on 15.-16.9.2022., 20.- 21.10.2022

Koulutuksen myötä osaat työskennellä asiakkaan ja tämän lähi- ja läheisverkostojen kanssa mielenterveys- ja päihdetyön ympäristöissä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuskeen sisältyy mielenterveys- ja päihdekysymysten käsittely lähi- ja läheisverkostojen kanssa, toimiminen työtä määrittävien säädösten ja ammattietiikan mukaan, oman alansa asiantuntijana toimiminen sekä oman osaamisen arvioiminen moniammatillisessa työssä.

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan ja tämän lähi- ja läheisverkostojen työtehtävistä kiinnostuneille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemus.

Koulutusken hinta on 150€. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 17.11.2022

Tutkinnon osan laajuus on 25 osp. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa toimia laajentuvassa yhteisössä, käyttää yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta vahvistavia työmenetelmiä sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Koulutuksen hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 25 osp. Lähiopetusta syksyllä 2021 seuraavasti: 16.-17.9., 21.10. (etänä), 18.-19.11., 9.12.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa työskennellä valitun mielenterveys- ja päihdetyön menetelmän mukaan, kohdata kriisissä olevan asiakkaan sekä kehittää omaa ammattitaitoaan.

Koulutuksen hinta on 150 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »