Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Tutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla ja hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä sekä työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä.

Työssä painottuu ammatillinen, tavoitteellinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Koulutus alkaa: 20.1.2022
Keväällä 2022 aloittavan ryhmän lähiopetuspäiviä ovat 20.-21.1., 24.2., 24.-25.3., 21.-22.4., 19.-20.5.

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa: 21.4.2022

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttämisen opintojen laajuus on 60 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 21.-22.4.2022, 19.-20.5.2022. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuksen myötä osaat käyttää mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä edistävän, ehkäisevän, hoitavan tai kuntouttavan mielenterveys ja päihdetyön yksiköissä ja toimia moniammattilisen työryhmän ja verkoston jäsenenä.

Koulutuksen aikana opit edistämään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäisemään mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, toimimaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessissa, käyttämään mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä oman alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana ja käyttämään ammatillista viestintää.

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyön hoitomenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 20.1.2022

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimimisen laajuus on 40 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 20.-21.1.2022, 24.2.2022, 24.-25.3.2022 .

Koulutuksen myötä osaat työskennellä edistävän, ehkäisevän, hoitavan tai kuntouttavan mielenterveys ja päihdetyön eri vaiheissa moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sisältää mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, toimimista mielenterveys- ja päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti, alan teoriaopiskelua, palvelujärjestelmässä toimimista, asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehtimista, työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä oman työn ja työyksikön kehittämistä.

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoiminnasta sosiaali- ja terveysalalla kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Tutkinnon osan laajuus on 40 osp.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassaan, vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaa varhaisen puuttumisen. Opiskelija osaa toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta, edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia hyödyntää työssään palvelujärjestelmää sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 26.8.2022

Tutkinnon osan laajuus on 40 osp. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat 26.8.2022, 30.9.2022, 1.10.2022, 4.11.2022.

Koulutuksen myötä osaat edistää toiminnallasi lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tietoperustan huomioiden ja käyttää työssäsi hoito- ja kuntoutusmenetelmiä.

Koulutuksen hinta 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »