Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska, Kalajoki

Missä työskentelisin?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Valinnoistaan riippuen laitoshuoltaja / toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat esim. oppilaitokset ja päiväkodit, terveydenhuoltotilat, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat. Osaamista voi painottaa esim. avustamiseen ja huolenpitoon, ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, työhön opastamiseen, ympäristönhuoltopalveluihin tai kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon liittyviin tehtäviin.

Kodinhuoltaja osaa suunnitella ja tuottaa asiakkaalle kotisiivouspalveluja sekä valintansa mukaan myös esim. avustamis- ja asiointipalveluja, ruokapalveluja, tekstiilien huoltoa, huonekasvien huoltoa tai muita asiakkaan tarvitsemia palveluita.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sopii sekä alan työssä oleville että ammatinvaihtajille. Kokemus alalta on suotavaa, mutta ei välttämätön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa: kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala.

Ylivieskassa tarjoamme toimitilahuollon osaamislan opintoja, tutkintoina laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Vaihtoehtoja on lähes 30, joten tutkinnon voi rakentaa mielekkääksi itseä ja/tai omaa työpaikkaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Opastamme mielellämme valintojen tekemisessä ja koulutukseen osallistuvalle laaditaan aina henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon ja opintojen määrä, muoto ja tutkinnon suorittamisaika ovat yksilölliset. Opiskelu voi olla päätoimista tai sivutoimista.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, n. 3-4 pv/kk, etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää näytöt.

Osia tutkinnosta voi suorittaa myös ilman koulutusta näytöillä, mikäli tarvittava osaaminen on olemassa tai voidaan hankkia työssä oppien.

Koulutuksen hinta 450 €.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa: 13.8.2019

Laitoshuoltopalvelut tutkinnon osan laajuus on 30 osp.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetusta on yhteensä 5 päivää (tiistaisin sekä yksi lauantai), lisäksi etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 2-3 kk. Kesto ja lähipäivien määrä riippuvat aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksessa ruoka- ja vuodehuoltotehtävissä. Koulutus siältää näytön.

Koulutus on tarkoitettu laitoshuoltajan työstä kiinnostuneille. Alan perustutkinto tai työkokemus siivous- tai ruokahuoltotehtävistä luetaan eduksi, mutta ei ole välttämätön.

Koulutuksen hinta on 110€.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 8.10.2019

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joita kiinnostaa ja jotka ovat soveltuvia avustaviin hoitotehtäviin hoivalaitoksissa. Koulutuksen/tutkinnon osan suorittaminen sopii ponnahduslaudaksi puhdistuspalvelu- tai hoitoalan koulutukseen ja se voidaan myöhemmin liittää osaksi näiden alojen perus- tai ammattitutkintoa.

Keskeisiä sisältöjä ovat asiakkaan päivittäiset avustamis- ja huolenpitotehtävät kuten avustaminen pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä. Koulutus sisältää myös EA1 -koulutuksen.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähiopetus järjestetään tiistai-iltaisin ja yksi lauantaipäivä/kuukausi.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti (n. 2-3 kk). Opiskelusta 2/3 tapahtuu työelämässä. Koulutus sisältää näytön.

Pääsyvaatimuksina ovat hHyvä terveys, oma-aloitteisuus ja luotettavuus sekä soveltuvuus avustamistehtäviin. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Hakuaika päättyy 30.9.2019 ja koulutus toteutetaan, mikäli hakijoita on riittävästi. Koulutuksen hinta on 110€.

HAE »

Kalajoki

Koulutus alkaa: 2.9.2019

Hanki laitossiivouksen perustaidot! Koulutus on osa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Voit kouluttautua joko työn ohessa tai päätoimisena opiskelijana. Koulutus kestää n. 4 kk. Lähiopetusta on 1-2 päivää viikossa, lisäksi etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisestasi. Tutkinnon osan laajuus on 45 osp.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen, opit turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii siivoustehtävissä toimiville /toimineille, joilta puuttuu alan tutkinto sekä ammatinvaihtajille alan perustaitojen hankkimiseksi. Halutessasi voi jatkaa opiskelua tammikuussa 2020 tutkinnon osalla Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut.

Koulutuksen hinta 135 e + todistusmaksut.

HAE »