Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska, Kalajoki, Nivala

Missä työskentelisin?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon ja toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

LAITOSHUOLTAJA/TOIMITILAHUOLTAJA osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat esim. oppilaitokset ja päiväkodit, terveydenhuoltotilat, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat. Osaamista voi painottaa esim. avustamiseen ja huolenpitoon, perussiivouspalveluihin, työhön opastamiseen, ympäristönhuoltopalveluihin tai kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon liittyviin tehtäviin. Laitoshuoltajaksi ja toimitilahuoltajaksi voit opiskella Ylivieskassa.

KIINTEISTÖNHOITAJA osaa yleiset kiinteistön hoito- ja valvontatehtävät. Osaat hoitaa LVI-järjestelmiä ja käyttää kiinteistöautomaatiojärjestelmiä. Hallitset rakennusteknisiä korjaustöitä. Kiinteistönhoitajana tehtäviisi kuuluu usein myös ulkoalueiden hoitoa, koneiden käsittelyä sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöitä. Kiinteistönhoitajaksi voit opiskella Nivalassa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sopii sekä alan työssä oleville, että ammatinvaihtajille. Kokemus alalta on suotavaa, mutta ei välttämätön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valintasi mukaisesta osaamisalasta (valitaan yksi osaamisala)

 • kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (Nivala)
 • toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja/toimitilahuoltaja, (Ylivieska)

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Vaihtoehtoja on lähes 30, joten tutkinnon voi rakentaa mielekkääksi itseä ja/tai omaa työpaikkaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Opastamme mielellämme valintojen tekemisessä ja koulutukseen osallistuvalle laaditaan aina henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon ja opintojen määrä, muoto ja tutkinnon suorittamisaika ovat yksilölliset. Opiskelu voi olla päätoimista tai sivutoimista.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, n. 2-4 pv/kk, etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. Jokainen tutkinnon osa sisältää näytön.

Osia tutkinnosta voi suorittaa myös ilman koulutusta näytöillä, mikäli tarvittava osaaminen on olemassa tai voidaan hankkia työssä oppien.

Koulutuksen hinta 450 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. +358500385356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »
Nivala »

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa: 31.10.2023

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joita kiinnostaa ja jotka ovat soveltuvia avustaviin hoitotehtäviin hoivalaitoksissa. Koulutuksen/tutkinnon osan suorittaminen sopii ponnahduslaudaksi puhdistuspalvelu- tai hoitoalan koulutukseen ja se voidaan myöhemmin liittää osaksi näiden alojen perus- tai ammattitutkintoa.

Keskeisiä sisältöjä ovat asiakkaan päivittäiset avustamis- ja huolenpitotehtävät kuten avustaminen pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä. Koulutus sisältää myös EA1 -koulutuksen.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähiopetus järjestetään tiistai-iltaisin ja yksi lauantaipäivä/kuukausi.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti (n. 2-3 kk). Opiskelusta 2/3 tapahtuu työelämässä. Koulutus sisältää näytön.

Pääsyvaatimuksina ovat hyvä terveys, oma-aloitteisuus ja luotettavuus sekä soveltuvuus avustamistehtäviin. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Koulutuksen hinta on 170 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 31.10.2023

Laitoshuoltopalvelut tutkinnon osan laajuus on 30 osp.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetusta on yhteensä 5 päivää (tiistaisin sekä yksi lauantai), lisäksi etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 2-3 kk. Kesto ja lähipäivien määrä riippuvat aikaisemmasta osaamisesta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksessa ruoka- ja vuodehuoltotehtävissä. Koulutus siältää näytön.

Koulutus on tarkoitettu laitoshuoltajan työstä kiinnostuneille. Alan perustutkinto tai työkokemus siivous- tai ruokahuoltotehtävistä luetaan eduksi, mutta ei ole välttämätön.

Koulutuksen hinta on 170 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Laitoshygieniapalvelut tutkinnon osassa toimit sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa huoltohuone-, laitoshygienia- ja eristysiivoustehtävissä. Koulutus on osa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Voit kouluttautua joko työn ohessa tai päätoimisena opiskelijana. Koulutus kestää n. 4 kk. Lähiopetusta kerran viikossa klo 12-18. Lähiopetuksen lisäksi etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osan laajuus on 45 osp.

Koulutuksen tavoitteena on, että opit suunnittelemaan laitoshygieniatehtäviä ja toteuttamaan kohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen sekä eristyssiivouksen ja huoltohuonetehtävät. Opit turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii siivoustehtävissä toimiville /toimineille, joilta puuttuu alan tutkinto sekä ammatinvaihtajille alan perustaitojen hankkimiseksi.

Koulutuksen hinta 170 e. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus järjestetään tiistaisin klo 12-18, lisäksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö. Koulutuksen laajuus on 30 osp.

Koulutus valmentaa asiakaskohteen perussiivouksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutus sisältää näytön.Tutkinnon osan voi suorittaa joko pelkästään tai voit jatkaa opiskelua syksyllä.

Pääsyvaatimuksena työkokemus perussiivouspalvelutehtävissä ja/tai alan perustutkinto.

Työtön: olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun opinnot kestävät alle 6 kk. Riittää, että ilmoitat opiskelun alkamisesta TE-toimistoon!

Hinta 170 € (oppisopimuksena koulutus on maksuton) + todistusmaksu 10€ + EA1 -korttimaksu

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus sopii siivoustyöntekijöille, jotka työskentelevät elintarviketeollisuudessa

Koulutuksen myötä opiskelija osaa

 • suunnitella elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalveluihin liittyviä töitä
 • toteuttaa elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalveluihin liittyviä töitä
 • toimia elintarviketeollisuuden puhtauspalvelujen asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä
 • toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen siivoustyön asiakaskohteena toimivassa elintarviketeollisuuslaitoksessa itsenäisesti ja ammattitaitoisesti
 • huomioi työssään erilaisten tilojen sekä kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset
 • käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä, -aineita, ja -välineitä tehokkaasti ja taloudellisesti
 • käyttää työssään asiakaskohteen koneita, välineitä ja aineita, joilla haluttu puhtaustaso saavutetaan
 • mittaa puhtautta omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja raportoi puhtaudesta saatujen tulosten perusteella
 • huomioi työssään kohteeseen liittyvät laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat
 • noudattaa työturvallisuutta ja työergonomiaa.
Koulutuksen aikana mahdollisuus suorittaa SPR Ensiapukurssi EA 1 erillisen aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole jo suoritettuna ja voimassa olevana.

Koulutus toteutetaan 7.9.-2.11.2023. Lähiopetusta joka toinen viikko torstaisin, klo 14-18 (aikataulumuutokset mahdollisia). Koulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.Koulutuksen hinta on 170 € tai oppisopimuksena maksuton

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Hanki laitossiivouksen perustaidot! Koulutus on osa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Voit kouluttautua joko työn ohessa tai päätoimisena opiskelijana. Koulutus kestää n. 4 kk. Lähiopetusta on kerran viikossa, torstaisin klo 12-18. Lisäksi koulutuksessa on etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisestasi. Tutkinnon osan laajuus on 45 osp.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen, opit turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii siivoustehtävissä toimiville /toimineille, joilta puuttuu alan tutkinto sekä ammatinvaihtajille alan perustaitojen hankkimiseksi.

Koulutuksen hinta 170 e. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »