Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Missä työskentelisin?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Valinnoistaan riippuen laitoshuoltaja / toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat esim. oppilaitokset ja päiväkodit, terveydenhuoltotilat, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat. Osaamista voi painottaa esim. avustamiseen ja huolenpitoon, ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, työhön opastamiseen, ympäristönhuoltopalveluihin tai kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon liittyviin tehtäviin.

Kodinhuoltaja osaa suunnitella ja tuottaa asiakkaalle kotisiivouspalveluja sekä valintansa mukaan myös esim. avustamis- ja asiointipalveluja, ruokapalveluja, tekstiilien huoltoa, huonekasvien huoltoa tai muita asiakkaan tarvitsemia palveluita.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sopii sekä alan työssä oleville että ammatinvaihtajille. Kokemus alalta on suotavaa, mutta ei välttämätön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa: kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala.

Ylivieskassa tarjoamme toimitilahuollon osaamislan opintoja, tutkintoina laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Vaihtoehtoja on lähes 30, joten tutkinnon voi rakentaa mielekkääksi itseä ja/tai omaa työpaikkaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Opastamme mielellämme valintojen tekemisessä ja koulutukseen osallistuvalle laaditaan aina henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon ja opintojen määrä, muoto ja tutkinnon suorittamisaika ovat yksilölliset. Opiskelu voi olla päätoimista tai sivutoimista.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, n. 3-4 pv/kk, etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää näytöt.

Osia tutkinnosta voi suorittaa myös ilman koulutusta näytöillä, mikäli tarvittava osaaminen on olemassa tai voidaan hankkia työssä oppien.

Koulutuksen hinta 450 €.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Ylivieska

HAE

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska
Koulutus alkaa:13.8.2019
HAE