Puuteollisuuden perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Nivala, Haapavesi, Kalajoki

Tavoite

Puualan ammattitaidon perusta on erilaisten puumateriaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemus. Puuseppä osaa suunnitella ja tehdä kalusteita ja hallitsee kädentaitojen lisäksi alan teollisuuden koneet, kuten sahat, höylät, CNC-koneet ja nauhahiomakoneet ja muut työstökoneet.

Missä työskentelisin?

Puuseppä tekee huonekaluja ja muita käyttöesineitä sekä höyläystuotteita, kuten listoja ja lattialautoja. Hän valmistaa ja asentaa ovia, ikkunoita ja kalusteita hän voi työskennellä myös rakennusten elementtejä valmistavassa teollisuudessa.

Puusepät ja teollisuuspuurakentajat työskentelevät usein puutuote- ja puusepänteollisuudessa, kuten ovi- tai ikkunatehtaissa, keittiökalustetehtaissa tai huonekaluteollisuudessa tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Palvelutehtäviä on tarjolla puutavaraliikkeissä ja huonekalumyymälöissä. Myös korjausrakentaminen työllistää puuseppiä. Puualan työnimikkeitä ovat esimerkiksi huonekalujen entisöijä, ikkuna- ja oviasentaja, kalusteasentaja, koristepuuseppä, vanerityöntekijä ja veneenrakentaja.

Koulutuksen sisältö

Puusepäksi voit opiskella Haapavedellä, Kalajoella sekä Piippolassa (Siikalatvalla).

Puusepän opinnoissa voit erikoistua esimerkiksi Haapavedellä 3D-mallintamiseen ja piirustusten tuottamiseen, Haapavedellä ja Kalajoella CNC-ohjelmointiin ja CNC-työstämiseen sekä konelinjan käyttämiseen. Piippolassa voit erikoistua huonekalujen suunnitteluun ja valmistamiseen. Kaikilla paikkakunnilla opintoihin sisältyy tilaustöiden valmistamista, puupintojen käsittelemistä ja sisustuspuusepäntöiden tekemistä.

Teollisuus odottaa työntekijöitään CNC-käyttövalmiuksia sekä muuta tietoteknistä osaamista, ja niihin panostetaan puualan opinnoissa. Puutaloelementtien valmistamisessa laadun ja työturvallisuuden huomioiminen ovat keskeisellä sijalla opetuksessa. Myös yrittäjyysasenne ja ympäristönsuojelunäkemys ovat tärkeitä asioita puualalla opiskelussa ja työskentelyssä.


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Haapavesi
Leppälä Jukka
koulutuspäällikkö
Puh. 0401428789
jukka.leppala@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Kalajoki »
Piippola (Siikalatva) »
Toteutus monimuotoisesti tai päiväopintoina.
Haapavesi »
Koulutus alkaa: 17.4.2023

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Kohderyhmä: kaikki kalusteiden valmistamisesta kiinnostuneet. Koulutuksen myötä suoritat valinnaisen tutkinnon osan Kalusteiden valmistaminen (40 osp) puuteollisuuden perustutkinnosta ja saat siitä osatutkintotodistuksen.

Koulutuksen tavoite: osaat suunnitella kalusteiden valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen, käyttää kalusteiden valmistuksessa puupohjaisia levyjä, valmistaa kalusteita ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään, noudattaa kalusteiden valmistamisen turvallisuusohjeita ja -määräyksiä, noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita sekä toimia työyhteisön jäsenenä.

HAE »