Puuteollisuuden perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Nivala, Haapavesi, Kalajoki

Tavoite

Puualan ammattitaidon perusta on erilaisten puumateriaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemus. Puuseppä osaa suunnitella ja tehdä kalusteita ja hallitsee kädentaitojen lisäksi alan teollisuuden koneet, kuten sahat, höylät, CNC-koneet ja nauhahiomakoneet ja muut työstökoneet.

Puuseppä tekee huonekaluja ja muita käyttöesineitä sekä höyläystuotteita, kuten listoja ja lattialautoja. Hän valmistaa ja asentaa ovia, ikkunoita ja kalusteita hän voi työskennellä myös rakennusten elementtejä valmistavassa teollisuudessa.

Missä työskentelisin?

Puusepät työskentelevät usein puutuote- ja puusepänteollisuudessa, kuten ovi- tai ikkunatehtaissa, keittiökalustetehtaissa tai huonekaluteollisuudessa tai toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Palvelutehtäviä on tarjolla puutavaraliikkeissä ja huonekalumyymälöissä. Myös korjausrakentaminen työllistää puuseppiä.

Puualan työnimikkeitä ovat esimerkiksi huonekalujen entisöijä, ikkuna- ja oviasentaja, kalusteasentaja, koristepuuseppä, vanerityöntekijä ja veneenrakentaja.

Koulutuksen sisältö

Puusepäksi voit opiskella Haapavedellä, Kalajoella sekä Piippolassa (Siikalatvalla). Teollisuuspuurakentajaksi voit opiskella Nivalassa.

Puusepän opinnoissa voit erikoistua esimerkiksi Haapavedellä 3D-mallintamiseen ja piirustusten tuottamiseen, Haapavedellä ja Kalajoella CNC-ohjelmointiin ja CNC-työstämiseen sekä konelinjan käyttämiseen. Piippolassa voit erikoistua huonekalujen suunnitteluun ja valmistamiseen. Kaikilla paikkakunnilla opintoihin sisältyy tilaustöiden valmistamista, puupintojen käsittelemistä ja sisustuspuusepäntöiden tekemistä.

Teollisuus odottaa työntekijöitään CNC-käyttövalmiuksia sekä muuta tietoteknistä osaamista, ja niihin panostetaan puualan opinnoissa. Puutaloelementtien valmistamisessa laadun ja työturvallisuuden huomioiminen ovat keskeisellä sijalla opetuksessa. Myös yrittäjyysasenne ja ympäristönsuojelunäkemys ovat tärkeitä asioita puualalla opiskelussa ja työskentelyssä.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Kalajoki »
Piippola (Siikalatva) »
Haapavesi »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Kohderyhmä: kaikki kalusteiden valmistamisesta kiinnostuneet. Koulutuksen myötä suoritat valinnaisen tutkinnon osan Kalusteiden valmistaminen (40 osp) puuteollisuuden perustutkinnosta ja saat siitä osatutkintotodistuksen.

Koulutuksen tavoite: osaat suunnitella kalusteiden valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen, käyttää kalusteiden valmistuksessa puupohjaisia levyjä, valmistaa kalusteita ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään, noudattaa kalusteiden valmistamisen turvallisuusohjeita ja -määräyksiä, noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita sekä toimia työyhteisön jäsenenä.

HAE »

Kalajoki

Koulutus alkaa:

Koulutuksen aikana rakennetaan puinen pienveneen, mökkivene, lohen soutuveneen tai pieni rannikkovene massiivilaudasta tai vanerista.

Koulutuksessa opit lukemaan ja mallintamaan työpiirustuksia, valitsemaan oikeat puumateriaalit ja valmistamaan pienveneen ja viimeistelemään sen. Opit käyttämään keskeisiä puusepän alan koneita työturvallisesti.

Kurssille sopii 8 veneen tekijää, tai jos venettä tekee parityönä, niin maksimissaan 16 tekijää. Toteutus 9.11.2020-19.2.2021, päiväopintoina.

Koulutus on maksuton. Opiskelijalle tulee maksettavaksi materiaalit, jotka veneen koosta riippuen ovat alkaen 400 e. Koulutuksen aikana opiskelija saa lounaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus majoittua asuntolassa koulutuksen ajan.

HAE »