Rakennusalan perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Haapavesi - talonrakentaja, Kalajoki - talonrakentaja, Nivala - talonrakentaja, Nivala - maarakennuskoneenkuljettaja, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Nivala, maarakennuskoneenkuljettaja

Tavoite

Talonrakentaja on rakentamisen ammattilainen, joka hallitsee perustus- ja runkotyöt, ulkoverhous-, sisävalmistus- ja pinnoitustyöt, tulisijamuurauksen ja korjausrakentamisen.

Maarakennuskoneenkuljettaja osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa käyttää maarakennuskonetta, esim. kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa ja traktoria, turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä.

Missä työskentelisin?

Rakennusalalla työskennellään uudisrakentamisessa, vanhojen rakennusten peruskorjauksessa ja infrarakentamisessa. Työmaita ovat esimerkiksi asuin- ja liikerakennukset, teollisuuslaitokset, satamat, sillat ja tiet. Rakennusalalla työskennellään vaihtelevissa sää- ja ympäristöolosuhteissa sisällä ja ulkona, erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä tehden. Laaja-alaiset opinnot antavat valmiudet toimia talonrakennusalan monitoimityöntekijänä tai voit erikoistua mm. kirvesmiehen, raudoittajan, muurarin, betonimiehen, elementtiasentajan, laatoittajan, lattiamiehen tai mittakirvesmiehen työhön. Työpaikkoja on lisäksi rakennusten elementtejä valmistavassa teollisuudessa ja rakennusaineteollisuuden tuotantolaitoksissa, suunnittelutoimistoissa, myynnissä ja markkinoinnissa, valtion ja kuntien palveluksessa tai yrittäjänä.

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen liittyvä C-ajolupakoulutus ja tavaraliikenteen ammattipätevyyden suorittaminen luo edellytykset kuljettajan toiminnalle koneiden ja materiaalien siirroissa sekä mahdollistaa liikennetraktorin kuljettamisen. Valinnaisesti koulutus antaa valmiuksia toimia koneenkuljettajana myös liikennealueiden kunnossapitotöissä. Koulutus antaa myös hyvän perustan hakeutua erikoiskoneiden kuljettajaksi sekä muihin maarakennusalan tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Talonrakentajaksi voit opiskella Haapavedellä, Kalajoella ja Nivalassa.

Maarakennuskoneenkuljettajaksi voit opiskella Nivalassa.

Maarakennuskoneenkuljettajankoulutukseen sisältyy C-ajokortti. Koulutukseen sisältyy maarakennuskoneiden päivittäinen huoltokoulutus. Opiskelijalla tulee olla normaali näkö- ja kuuloaisti, hyvä motoriikka ja hyvä avaruudellinen hahmottamiskyky sekä C-ajokorttiin vaadittava terveys.


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Haapavesi
Leppälä Jukka
koulutuspäällikkö
Puh. 0401428789
jukka.leppala@jedu.fi

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

Nivala
Lukkarinen Mika
koulutuspäällikkö
Puh. 044 041 0221
mika.lukkarinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Kalajoki »
Nivala »
Haapavesi - talonrakentaja »
Nivala - maarakennuskoneenkuljettaja »

HAE TUTKINNON OSIIN

Kalajoki

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa opit viherrakentamisen työn suunnittelua piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmat. Käytännön työtehtäviä, joita koulutuksessa käydään läpi, ovat mm. viheralueiden pohjatyöt, ylläpito- ja istutustyöt, nurmikon rakentamisen pintatyöt, piha-alueiden kalusteiden ja varusteiden asentamista. Myös viherrakentamisen työkalut ja koneiden käyttö sekä istutustöihin liittyvät mittaukset ovat osa opintoja.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOKS, jonka toteutus tapahtuu aidossa työympäristössä, työmaakohteissa.

Koulutus on maksuton. Opintojen yhteydessä suoritetaan työturvallisuuspassikoulutus.

HAE »