Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Kalajoki, Oulainen, Haapavesi, Nivala

Tavoite

Kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Kokki toimii ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä.

Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä.

Kokki ja tarjoilija tekevät yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. He toimivat työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä noudattavat muita alan sopimuksia ja säädöksiä.

Missä työskentelisin?

Alan työpaikkoja on julkisen ja yksityisen puolen ammattikeittiöissä, hotelleissa, ravintoloissa, catering-alan yrityksissä, suurkeittiöissä, kahviloissa, liikenneasemilla, matkailuyrityksissä, pikaruoka- ja juhlapalveluissa sekä matkustajalaivoilla. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Kokiksi tai tarjoilijaksi voit opiskella Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa ja Oulaisissa.

Kokin opintoihin sisältyy majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimisen lisäksi esimerkiksi puhtaanapidon ja hygienian perusteet, lounasruokien valmistus, A la carte -ruoanvalmistus, suurkeittiön ruokatuotanto.

Tarjoilijan opintoihin sisältyy esimerkiksi majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, annosruokien ja juomien tarjoilu, elintarvikkeiden tuntemus ja ruoanvalmistuksen perusteet, juomien myynti ja tarjoilu, kahvilapalvelut, pikaruokapalvelut ja tilaus- ja juhlatarjoilu.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

Nivala
Lukkarinen Mika
koulutuspäällikkö
Puh. 044 041 0221
mika.lukkarinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Haapavesi »
Toteutustapa: Päiväopetus tai monimuoto opiskelijan oman suunnittelman mukaisesti
Nivala »
Kalajoki »

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Kohderyhmä: Kaikki asiakaspalvelutyöstä ja myyntitehtävistä kiinnostuneet. Koulutuksen myötä suoritat 15 osp tutkinnon osan ravintola- ja catering alan perustutkinnosta ja saat siitä osatutkintotodistuksen.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen myötä osaat kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja. Palvella asiakasta toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan. Osaat vastaanottaa, varastoida ja myydä tuotteita asiakkaille tai asiakasryhmille sekä noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja varmistaa asiakastyytyväisyys.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: · vastaanottaa, varastoida ja käsitellä tuotteita · esivalmistaa ja laittaa tuotteet esille myyntiä varten · myydä ja opastaa asiakkaita · huolehtia työvuoron päättymiseen liittyvistä tehtävistä · arvioida omaa osaamista ja toimintaa työyhteisön jäsenenä.

Info pidetään to 23.5.2019 klo 9 - 12 osoitteessa Kosteenkatu 3, Oulainen

Koulutus alkaa ti 13.8.2019

Koulutuspaikka: Koulutuskeskus JEDU, Oulaistenkatu 7, Oulainen

Lisätietoja: Ritva Joki-Kolehmainen, puh. 044 7692 401 tai ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa -tutkinnon osan laajuus on 15 osp.

Koulutuksen myötä osaat tunnistaa syötävät luonnontuotteet ja suunnitella, hankkia ja käsitellä raaka-aineita sekä valmistaa ja laittaa esille luonnontuotteista tehtyjä ruoka- ja juomavalmisteita. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii luonnontuotteiden hyödyntämisestä ruoka- ja juomavalmistuksessa kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena monimuotoisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös hygieniapassi. Hygieniapassin hinta on 10,68€.

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

A la carte -ruoanvalmistus (30osp) tutkinnon osan kohderyhmä on keittiö- ja asiakaspalvelualan ammattilaiset ja muut hyvän ruoan ystävät. Koulutuksen tavoitteena on oppia uusien raaka-aineiden käsittelyä, valmistusmenetelmiä, esillepanoa ja tarkoilua ravintolaympäristössä ammattilaisten ohjauksessa. Koulutus toteutetaan päivä-/ilta- ja viikonloppuopetuksena. Koulutuksen aikataulu muokataan joustavasti osallistujien toiveiden mukaan. Tasokkasta ruoanvalmistuskurssia ohjaa keittiömestari, Chef Rotisseur Lotta Hirvanen. Koulutus on maksuton. Koulutuksen päätyttyä saat todistuksen A la carte -ruoanvalmistus tutkinnon osasta. Koulutukseen edellytetään hygieniapassi. Passin voi suorittaa ennen opintojen alkua.

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa osaamisesi päivittyy ja ammattitaitosi täydentyy nykyaikaisilla menetelmillä. Opit uusinta tietoa erityisruokavalioista, hygieniasta ja terveellisestä ruoasta. Pääset tutustumaan uusimpiin ruoan jakeluun liittyviin menetelmiin ja laitteisiin.

Koulutus kestää noin 3 kk. Opiskeluun liittyy lähiopetusta 2 päivänä kuukaudessa ja verkko-opintoja sekä tutustuminen ruoan jakeluun suurkeittiössä.

Tutkinnonosan voi suorittaa oman työn ohessa oppisopimuksella tai omaehtoisena opiskeluna.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutuksen myötä osaat toimia ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenä. Osaat kunnostaa ja huolehtia asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Osaat valmistaa tuotteita, palvella asiakkaita, rekisteröidä myyntä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus toteutetaan 8 x 3 h iltapäiväkoulutus ja 2 x 5h koulutus lauantaisin. Koulutus kestää yhteensä n. 3 kuukautta.

Koulutus sopii ravitsemisalan työtehtävistä kiinnostuneille, palvelutyöntekijöille ja yhdistelmätyöntekijöille.

Koulutus on 20 osp laajuinen tutkinnon osa ravintola- ja catering alan perustutkinnosta. Koulutus on maksuton. Kustannuksia tulee esim. hygieniapassista 10,68€.

Työtön, 25 vuotta täyttänyt! Olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun opinnot kestävät alle 6 kk. Riittää, että ilmoitat opiskelun alkamisesta TE-toimistoon.

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Koulutukseen voivat osallistua kaikki juhlatilaisuuksien suunnittelusta ja juhlaruokien valmistuksesta kiinnostuneet.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa suunnitella eri teeman mukaisia juhlatilaisuuksia huomioiden juhlaetiketin. Hän osaa valmistaa juhlaruokia ja leivonnaisia. Koulutuksen myötä suoritat tutkinnon osan 'Tilaus- ja juhlaruokien valmistus '(25 osp) Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta ja saat siitä osatutkintotodistuksen.

Koulutukseen sisältyy tilausmääräyksiin perehtyminen, ruokien valmistusvaiheiden, ajoituksen ja jaksotuksen aikatauluttaminen ja suunnittelu, tilaisuuksien luonteenmukaisten tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen, ruokalajien esillepano ja tuotteiden riittävyydesta huolehtiminen, vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään valmistautuminen ja oman osaamisen ja toiminnan arvioiminen työyhteisön jäsenenä.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena viikonloppuisin monimuotoisesti. Opetusta on joka toinen viikonloppu.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös hygieniapassi. Hygieniapassin hinta on 10,68€.

HAE »

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Koulutuksesta saat uusinta tietoa erityisruokavalioista ja pääset kokeilemaan uusia tuotteita. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan erityisruokavalioaterioiden mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia aterioita. Sisällössä huomioidaan koulutukseen osallistujien tarpeet ja toiveita.

Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville ja muillekin erityisruokavalioista kiinnostuneille.

Koulutus kestää n. 3 kk. Lähiopetusta on 2 päivää/kk.

Koulutus on maksuton.

HAE »