Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Haapavesi, Nivala

Tavoite

Sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan.

Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan. Sähköasentaja voi saada asennusoikeudet ja perustaa oman sähköliikkeen, kun hän tutkinnon suorittamisen jälkeen hankkii kolmen vuoden työkokemuksen sähköalalta.

Missä työskentelisin?

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon tehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Sähköasentajan työtehtäviin voi kuulua rakennusten sähköasennustöiden lisäksi mm. ATK-, antenni-, automaatio-, puhelin-, äänentoisto- ja turvajärjestelmien asennuksia sekä sähköverkkojen rakennus-, kunnossapito- ja huoltotöitä. Työpaikkoja on sähköasennusliikkeissä, sähkölaitoksissa ja sähköverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä. Lisäksi töitä on prosessi- ja automaatioteollisuudessa.

Koulutuksen sisältö

Sähköasentajaksi voit opiskella Haapavedellä ja Nivalassa.

Automaatioasentajaksi voit opiskella Haapavedellä.


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Leppälä Jukka
koulutuspäällikkö
Puh. 0401428789
jukka.leppala@jedu.fi

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. +358500385356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »
Nivala »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapavesi

Koulutus alkaa: 6.11.2023

Kappaletavara-automaation tutkinnon osassa (45 osp) opiskellaan mm. logiikkaohjelmoinnin, anturitekniikan, konenäön, robotiikan, pneumatiikan perusteita. Opetuksen tukena käytetään monipuolista laitteistoa, joita ohjataan Siemensin logiikoilla. Opetuslaitteisto kokoaa teoriatiedon käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi, joihin opiskelijat voivat soveltaa opiskeltuja asioita. Tutkinnon osa antaa perustiedot automaatiolaitteistojen käyttöönottoon, kunnossapitoon ja huoltotöihin.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, verkko-opetusta sekä harjoitustehtäviä, tämä mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi koulutus sisältää opetusta tukevia asiantuntijaluentoja ja vierailuja alan yrityksissä. Kontaktipäiviä on n. 30 sisältäen päivä- ja iltaopetusta opiskelijan oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 7 kk.

Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on aiempaa osaamista sähköalalta tai teollisuuden kunnossapidosta. Aikaisempi osaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, kiinnostus oppia uutta ja hyvä motivaatio riittää.

Koulutus on maksuton.

HAE »