Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Haapavesi, Nivala

Tavoite

Sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan.

Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan. Sähköasentaja voi saada asennusoikeudet ja perustaa oman sähköliikkeen, kun hän tutkinnon suorittamisen jälkeen hankkii kolmen vuoden työkokemuksen sähköalalta.

Missä työskentelisin?

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon tehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Sähköasentajan työtehtäviin voi kuulua rakennusten sähköasennustöiden lisäksi mm. ATK-, antenni-, automaatio-, puhelin-, äänentoisto- ja turvajärjestelmien asennuksia sekä sähköverkkojen rakennus-, kunnossapito- ja huoltotöitä. Työpaikkoja on sähköasennusliikkeissä, sähkölaitoksissa ja sähköverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä. Lisäksi töitä on prosessi- ja automaatioteollisuudessa.

Koulutuksen sisältö

Sähköasentajaksi voit opiskella Haapavedellä ja Nivalassa.

Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. 050 038 5356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »
Nivala »
Monimuotototeutus, lähiopetusta joka toinen viikko torstaina ja perjantaina.

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapavesi

Koulutus alkaa:

Kappaletavara-automaation tutkinnon osassa opiskellaan mm. logiikkaohjelmoinnin, robotiikan, pneumatiikan sekä anturitekniikan perusteita. Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille joilla on aiempaa osaamista sähköalalta tai teollisuuden kunnossapidosta.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, verkko-opetusta sekä harjoitustehtäviä, tämä mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Kevään osalta opetus järjestetään etäopetuksena.

Koulutus on maksuton.

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Kappaletavara-automaation tutkinnon osassa opiskellaan mm. logiikkaohjelmoinnin, robotiikan, pneumatiikan sekä anturitekniikan perusteita. Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille joilla on aiempaa osaamista sähköalalta tai teollisuuden kunnossapidosta.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, verkko-opetusta sekä harjoitustehtäviä, tämä mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Kevään osalta opetus järjestetään etäopetuksena.

Koulutus on maksuton.

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

HAE »