Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Kalajoki - sote, Nivala, Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi | Reisjärvi, VALMA, Pyhäjärvi, Oulainen, päivätoteutus, Oulainen, monimuotototeutus, Kestilä, Oulainen, Ylivieska, Kalajoki, Raahe, Piippola (Siikalatva), Kärsämäki, Oulainen, päiväopetus, Oulainen, monimuoto, iltaopetus

Tavoite

Lähihoitaja

Lähihoitajaksi opiskellessa voit vaikuttaa työnkuvaan valitsemalla sinua eniten innostavan osaamisalan

Sosiaali- ja terveysalan opinnoista valmistut ammattilaiseksi, jolle toisten terveys ja hyvinvointi ovat työn lähtökohtana. Lähihoitajalla on taito myötäelää ja kuunnella asiakasta.  Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia työtapoja. Olet työssäsi tarkka, huolellinen, yhteistyötaitoinen ja sinulla on matemaattista osaamista lääkehoidon tehtävissä. Lähihoitajalla on valmiudet toimia työssään alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Lähihoitajaksi opiskellessasi voit valita osaamisalaksi

 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
 • mielenterveys- ja päihdetyön
 • sairaanhoidon ja huolenpidon tai
 • vammaistyön

Lähihoitajan työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa sekä mahdollisesti kolmivuorotyötä. Työ vaatii sinulta kykyä työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa, sopeutua vaihtuviin tilanteisiin, hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, paineensietokykyä sekä asiakaspalvelutaitoja.

Työympäristönä voi olla asiakkaan koti, erilaiset palveluyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset tai varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt osaamisalavalinnastasi riippuen.

Lähihoitajaksi voit opiskella sekä Oulaisissa että Ylivieskassa.

Hakijoille järjestetään haastattelu- ja soveltuvuusarviointi.

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoitajille riittää laajasti kysyntää työelämässä

Perustason ensihoitajana osaa kohdata kokonaisvaltaisesti ensihoitopotilaan ja arvioida hänen tilaansa. Osaat hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja vammautumisissa. Olet työssäsi tarkka, huolellinen, yhteistyötaitoinen ja sinulla on matemaattista osaamista lääkehoidon tehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia työssä alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Perustason ensihoitajana osaat käyttää hoito- ja lääkintälaitteita sekä viranomaisverkoston viestintälaitteita. Työ vaatii sinulta kykyä työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa, sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin, hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, paineensietokykyä sekä asiakaspalvelutaitoja.

Voit työskennellä erilaisissa ensihoidon yksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, akuutti vuodeosastoilla. Työpaikkoina voivat olla myös erilaiset vanhustenhoidon yksiköt, kuten palvelutalot ja kotihoito.

Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa.

Hakijoille järjestetään haastattelu-, soveltuvuusarviointi ja kuntotesti.

Koulutuksen sisältö

Voit opiskella koko tutkinnon ja valmistut lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi. Sinulla on myös mahdollista täydentää osaamista tutkinnon osa koulutuksella.

Koulutus on maksutonta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »

Haastattelu ja soveltuvuusarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.30. Hakeutumisen jälkeen sinut kutsutaan seuraavaan haastattelu- ja soveltuvuuspäivään: 14.3.2023, 25.4.2023, 9.5.2023, 30.5.2023

Oulainen »
Haastattelu ja soveltuvuuarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.15. Hakeutumisen jälkeen voit osallistua seuraavaan haastattelu- ja soveltutuusarviointipäivään: 15.2.2023, 22.3.2023, 5.4.2023, 17.5.2023, 7.6.2023.

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Hoiva-avustajakoulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutus kestää noin vuoden. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) ja Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä opiskeluvalmiuksia lisäävistä opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille henkilöille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinnissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuvalle sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Koulutukseen osallistua voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimien toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Raahe

Koulutus alkaa:

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinneissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Hakija voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus toteutetaan ilta-monimuotoryhmänä. Kaksi ensimmäistä iltaa, maanantai ja tiistai, lähiopetusta. Tämän jälkeen illat verkko-opetuksena. Harjoituspäivät Oulaisissa tai työpaikalla 1-2 kertaa/kk tutkinnon osasta riippuen.. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinneissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Hakija voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu lähihoitajan työstä ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaa sekä kehittää ammatillisia ratkaisuja. Osaat suunnitella työtä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa edistäen toimintakykyä, toiminnallisuutta ja terveyttä sekä motivoida omahoitoon ja riskien ehkäisyyn. Osaat käyttäa alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa, huolenpidssa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Osaat ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Koulutuksen laajuus on 30 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena Oulaisissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutuksen myötä opiskelija osaa mm. työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten ja arvojen mukaisesti. Hän osaa suunnitella työtään ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksesta saat osaamista kehittää lapsen tunnetaitoja, kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen laajuus on 40 osp.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu hoitajille, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla ja osallistuvat työssään lääkehoidon toteuttamiseen.

Opintojen keskeinen sisältö on lääkehoidon osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen lähihoitajan/sairaanhoitajan työn näkökulmasta, jotta hän voi toteuttaa turvallista lääkehoitoa asiakastyössä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (8 päivää), työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit.

Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omalla työpaikalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Kurssimateriaali on sähköisessä muodossa oppimisympäristössä.

Koulutus on maksuton, jos suorittaa koko tutkinnon osan. Yksittäiset päivät hinnoitellaan erikseen.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 14.8.2023

Koulutuksessa opiskelija oppii suunnittelemaan työtään, tekemään yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa. Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja asiakastyössä, työskentelemään ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa. Työssä opiskelija edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä sekä ohjaa palveluiden käytössä. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp

Koulutus on tarkoitettu lisä- tai täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, noin puolet opiskeluajasta on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus sisältää näytön.

Työssä oleva hakija: Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta työnantajaltasi! Opintovapaalle jäävillä mahdollisuus esim. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Työtön: Tiedustele työttömyysturvamahdollisuutta TE-toimistosta päätoimisen omaehtoisen opiskelun ajalle.

Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa, työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa, ohjata asiakkaita palveluiden käytössä, ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 14.3.2023

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Koulutuksen keskeinen sisältö on muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen lähihoitajan/sairaanhoitajan työn näkökulmasta. Tutkinnon osan voi suorittaa verkko-opintoina sen jälkeen, kun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan opinnot ja näyttö on suoritettu hyväksytysti tai muun koulutuksen kautta on hankittu vastaavat tiedot.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa

 • toimia vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa
 • tarvelähtöisesti arvioida, suunnitella ja toteuttaa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämistä
 • edistää muistisairaan hyvinvointia ja toteuttaa hoitotyötä
 • ohjata muistisairaita palveluiden käytössä
 • ylläpitää työkykyä, työturvallisuutta ja hyvinvointia
 • ylläpitää ja edistää asiakasturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Kurssikirjana Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari 2017: Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt.

Koulutus soveltuu sekä lähihoitajille että sairaanhoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 5.9.2023

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Lähiopetuspäivät ovat

Ti 5.9.2023 klo 12 – 16

Ti 3.10.2023 klo 12 – 16

Ti 7.11.2023 klo 12 – 16

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023. Lähipäiviä toteutetaan 3 iltapäivää.

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

Lähipäivät: 26.1. ja 23.2.2023, harjoituspäivät 30.3. ja 27.4.2023. Päivät toteutetaan klo 12-16.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa toimimista, asiakkaan kommunikoinnin ja itsensä ilmaisemisen tukemista. Hankit osaamista myös asiakkaan oman elämän vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen sekä osallistamiseen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Opiskelun voi suorittaa joko oppisopimuksena tai omaehtoisesti. Oppisopimusopiskelijoilla lähiopetusta on kahtena päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 9.8.2023

Koulutukseen voivat hakea lähihoitaja -tutkinnon suorittaneet tai em. tutkinnon pakolliset tutkinnon osat vanhoilla tutkinnon perusteilla suorittaneet.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtäsi sairaanhoitotyössä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa sekä tehdä yhteistyötä eri työryhmien ja verkostojen kanssa. Opit käyttämään työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sekä toteuttamaan lääkehoitoa.

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuoto-opintoina Oulaisissa. Tutkinnon osan laajuus on 35 osp.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistäminen suunnittelua, toteutusta ja arviointia vammaistyössä alan työmenetelmiä ja -välineitä hyödyntäen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Opiskelun voi suorittaa joko oppisopimuksena tai omaehtoisesti. Oppisopimusopiskelijoilla lähiopetusta on kahtena päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »