Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Kalajoki, Piippola (Siikalatva)

Tavoite

Taideteollisuusalan ammattitutkinto koostuu useasta harvinaisesta ja ainutlaatuisesta ammatista. Esteettisten taitojen lisäksi taideteollisuusalan ammattilaisen työssä heijastuu vahva ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön ja uuden luomiseen. Taideteollisuusalan ammattilainen kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan ja rohkeasti edistää osaamistaan digitalisoinnin suomilla mahdollisuuksilla. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet aloille ominaisia piirteitä johtuen muun muassa työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta, valmistusmenetelmistä ja säilyttävästä työotteesta.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativan työnkuvansa mukaisen ammattitaitonsa työskentelemällä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tai toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. Käsityöalan yritystoiminnassa korostuu vastuullisuus, verkostot ja työhyvinvointi sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen. Lisääntyvässä määrin taideteollisuusalalla tuotetaan alan monipuolisia palveluita, joista ohjaustoiminnalla on merkittävä rooli lisäansiomahdollisuutena.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnosta voit valmistua Kalajoella sisustajaksi ja Piippolassa käsityöntekijäksi tai sisustajaksi.

Missä työskentelisin?

Sisustustaja tekee sisustus-/korjausrakennustöitä yhteistyössä rakentajien, arkkitehtien tai sisustusarkkitehtien kanssa. Hän voi toimia myös asiantuntijana alan erikoisliikkeissä opastamassa ja myymässä materiaaleja ja tarvikkeita tuntien sisärakentamisen teknisen osaamisen.

Koulutuksen sisältö

Käsityöntekijän koulutus soveltuu henkilölle, jolla on esim. tekstiili- ja vaatetusalan tai käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto tai vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta ja kiinnostusta kehittää käsityöalan yrittäjyyttä pää- tai lisäansioksi. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Piippolassa.

Piippolassa teemana on kierrätys. Tuotteita voi valmistaa yhdistämällä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Koulutuksessa on lähipäiviä 2-3 kuukaudessa ja yhteensä 26-30 päivää, joiden välisenä aikana on etäopiskelua.

Koulutuksen hinta 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Sisustajan opinnoissa Kalajoella valittavat tutkinnonosat ovat sisäpintojen käsitteleminen, näyttely- ja esittelytilan rakentaminen, kalusteiden asentaminen, sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö sekä yritystoiminta. Opiskelija voi halutessaan valita tutkinnon osaksi myös osan jostain muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, jolloin hän voi laajentaa tai syventää osaamistaan kyseisellä ammattialalla.

Piippolassa valittavat tutkinnon osat ovat sisäpintojen käsitteleminen, sisustusrakentaminen ja sisustusalan yritystoiminnan kehittäminen. Syvennyt mm. sisustusten suunnitteluun ja materiaalioppiin, opit suunnitteleman työtäsi ja laskemaan kustannuksia, harjoittelet asiakaspalvelua sekä kehität tietoteknistä osaamistasi. Sisustus- ja rakennustöiden osaamisen lisäksi keskeistä on oman sisustusalan yritystoiminnan kehittäminen.

Sisustajan koulutus toteutetaan monimuotoisesti Kalajoella ja Piippolassa. Lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa ja yhteensä 26-30 päivää, joiden välisenä aikana on etäopiskelua.

Koulutuksen hinta 400 €.


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi