Taideteollisuusalan perustutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Kalajoki, Nivala

Tavoite

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut artesaani valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä monipuolinen kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan ammattilainen osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Alan ammattilainen työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, käytännöt, kestävän kehityksen ja materiaalit. Teknisen ammattitaidon lisäksi alan ammattilainen tarvitsee kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Meillä voit valmistua perustutkinnosta

  • Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan artesaaniksi
  • Sisustusalan osaamisalan artesaaniksi

Missä työskentelisin?

Valmistuttuasi käsityön ohjaustoiminnan osaamisalalta voit toimia ohjaajana kädentaitojen harrastusryhmissä ja kerhoissa sekä hoitolaitoksissa, työkeskuksissa ja työpajoissa. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä alalla itsenäisenä yrittäjänä.

Sisustusrakentaja tai sisustusneuvoja toimii joko itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä rakentamiseen liittyvissä yrityksissä tai myynti tai suunnittelutehtävissä alan liikkeissä.

Koulutuksen sisältö

Artesaani, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Piippolassa keskeisiä opiskeltavia sisältöjä ovat ohjaustoiminta, käsityötekniikat, kuvalliset aineet, digiosaaminen, tuotesuunnittelu ja markkinointi. Voit koostaa opintosi erilaisista käsityötekniikoiden kursseista kuten esim. kankaankuviointi, kudonta, ompelu, huovutus, erityistekniikat, puu- ja metallityöt sekä entisöinti. Tutkinnon voi suorittaa päivä- ja monimuotoisena Piippolassa.

Artesaani, sisustusrakennusala

Sisustus- ja korjausrakennusalan opintoihin sisältyy esimerkiksi sisärakennustöitä, sisustustöitä, väliseinien rakentamista, maalaus- ja päällystystöitä sekä listoittamista. Opinnoissa pääset perehtymään myös kiintokalusteiden valmistamiseen ja asentamiseen. Märkätilojen osalta opintoihin sisältyy esimerkiksi tasoitustyöt, vedeneristys, laatoitustyöt ja saunan sisärakentaminen. Voit tehdä opintoja myös asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Piippolassa sisustusrakentajat toteuttavat sekä uudis- että korjauskohteiden sisäpintatöitä. Projekteina toteutettava koulutus sisältää sisustussuunnittelua, urakkalaskentaa ja toteutusta. Koulutus järjestetään sekä päivä- että monimuoto-opetuksena.

Nivalassa perehdytään lisäksi verhoiluun.

Kalajoella koulutus on työelämälähtöistä ja toteutamme asiakastöinä julkisten ja yksityisten tilojen sisäpintatöitä. Kalajoella useat tämän tutkinnon suorittaneet ovat opiskelleet samalla ylioppilastutkinnon.

Artesaani, sisustusneuvonta

Kalajoella voit valita sisutussuunnitteluun ja -neuvontaan painottuvan monimuotokoulutuksen. Sisustusneuvojaksi opiskelu on projektiluonteista ja siinä suunnitellaan ja toteutetaan sekä julkisia, että yksityisiä tiloja. Suunnittelu tapahtuu 3D-mallinnusohjelmien avulla. Opintoihin sisältyy myös mm. sisustussuunnittelun perusteita, stailausta ja yrittäjyysopintoja.


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Kalajoki »
Nivala »
Piippola (Siikalatva) »

HAE TUTKINNON OSIIN

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Käsityötaidon ohjaamisen tutkinnon osan laajuus on 45osp. Koulutukseen sisältyy käsityömateriaalin valinta ohjattavalle ryhmälle sopivaksi, ohjausmenetelmien valinta, ohjaussuunnitelman tekeminen, työohjeiden laadinta ja toteuttaminen, tietotekniikan hyväksikäyttö, kustannuslaskenta ja hinnoittelu, kestävä kehitys ja alan laatuvaatimukset. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Kiertotaloustuotteen valmistaminen tutkinnon osan laajuus on 45 osp. Koulutukseen sisältyy kiertotalousmateriaalin valinta, tuotteen suunnittelu, prototyyppien suunnittelu ja tekeminen, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio ja piensarjan valmistus. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Koulutuksen laajuus on 10 osp. Koulutuksessa keskitytään oman osaamisen tuoteistamiseen ja markkinointiin. Opintoihin sisältyy työnäytteiden ja asiakastöiden dokumentointia, kuten piirros-, elokuva-, valokuva-, video-, ääni - tai tekstimateriaalina, tekijänoikeudet, liikesalaisuus ja salassapito. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Hanki osaamista pesuhuone- ja saunatilojen rakentamiseen. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat osaamista pesu- ja saunatilojen rakentamiseen tai ovat hakeutumassa alalle. Myös kotiremontoijat saavat koulutuksesta tietoa onnistuneen remontin tekemiseen.

  • Väliseinä ja runkotyöt sekä elementtityöt
  • Levytystyöt
  • Tasoitetyöt
  • Vedeneristystyöt
  • Laatoitus ja panelointityöt
  • LVItekniikka ja valaistus
  • Materiaalioppi, kustannukset ja työaika

Lähiopetusta on 27.-29.9., 4.-6.10., 11.-13.10., 8.-10.11.2021. Harjoittelujakso on 11.11.-21.12.2021.

Harjoittelun voi suorittaa alueen yrityksissä, joihin on mahdollista työllistyä hyvin menneen harjoittelun jälkeen. Voit myös suorittaa harjoittelun alan yrityksessä, jossa olet työsuhteessa. Lisäksi on mahdollista toteuttaa yksityishenkilönä kotiremontti tietyin reunaehdoin.

Lisäksi kurssin harjoitteluaikana voi suorittaa ”Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifikaatti” koulutuksen teoriaosan. Sertifikaattiin tarvittava näyttötyö tulee tehdä vuoden sisällä teoriakoulutuksen jälkeen. Näyttötyön voi suorittaa myös kurssin aikana tietyin reunaehdoin.

Koulutus on maksuton.

HAE »