Taideteollisuusalan perustutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Kalajoki, Nivala

Tavoite

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut artesaani valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä monipuolinen kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan ammattilainen osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Alan ammattilainen työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, käytännöt, kestävän kehityksen ja materiaalit. Teknisen ammattitaidon lisäksi alan ammattilainen tarvitsee kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Meillä voit valmistua perustutkinnosta

  • Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan artesaaniksi
  • Sisustusalan osaamisalan artesaaniksi

Missä työskentelisin?

Valmistuttuasi käsityön ohjaustoiminnan osaamisalalta voit toimia ohjaajana kädentaitojen harrastusryhmissä ja kerhoissa sekä hoitolaitoksissa, työkeskuksissa ja työpajoissa. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä alalla itsenäisenä yrittäjänä.

Sisustusrakentaja tai sisustusneuvoja toimii joko itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä rakentamiseen liittyvissä yrityksissä tai myynti tai suunnittelutehtävissä alan liikkeissä.

Koulutuksen sisältö

Artesaani – käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan suorittaneena osaat ohjata ja neuvoa kädentaitojen harrastusryhmissä sekä käsityön ohjausta tarjoavissa yrityksissä ja laitoksissa tai toimia yksityisenä yrittäjänä.

Keskeisiä opiskeltavia sisältöjä ovat käsityötekniikat, kuvalliset aineet, kulttuuritieto, tuotesuunnittelu ja markkinointi sekä ohjaustoiminnassa käytettävät ohjausmenetelmät.

Käsityön ohjaustoimintaa voit opiskella Piippolassa (Siikalatvalla) monimuotoisesti.

Artesaani – sisustusalan osaamisala

Sisustusalan osaamisalan suorittaneena osaat tehdä esimerkiksi sisärakennus- ja sisustustöitä. Koulutuksessa opit kuivien ja märkätilojen rakentamista. Työtehtäviä ovat mm. maalaus, tapetointi, listoitus, tasoitustyöt, vedeneristys, laatoitustyöt ja saunan sisärakentaminen. Opintoihin sisältyy suunnittelua ja suunnitteluohjelmien käyttöä.

Sisustusalan osaamisalaa voit opiskella Kalajoella, Piippolassa ja Nivalassa.

Piippolassa painotetaan sisärakentamisen lisäksi korjausrakentamista sekä sisustussuunnittelua.

Nivalassa perehdytään lisäksi stailaukseen, tekstiileillä sisustamiseen ja kalusteasennukseen. Lisäksi opintoihin on mahdollista sisällyttää verhoilua.

Kalajoella sisustusrakentajat toteuttavat sekä uudis-, että korjauskohteiden sisäpintatöitä. Koulutus järjestetään päiväopetuksena.

Kalajoella voi myös valita sisustusneuvonnan, sisutussuunnitteluun ja -neuvontaan painottuvan monimuotokoulutuksen. Sisustusneuvojaksi opiskelu on projektiluonteista ja siinä suunnitellaan ja toteutetaan sekä julkisia, että yksityisiä tiloja. Suunnittelu tapahtuu 3D-mallinnusohjelmien avulla. Opintoihin sisältyy myös mm. sisustussuunnittelun perusteita, stailausta ja yrittäjyysopintoja.


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Kalajoki »
Koulutus alkaa: 11.1.2021
Nivala »
Piippola (Siikalatva) »

HAE TUTKINNON OSIIN

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Käsityötaidon ohjaamisen tutkinnon osan laajuus on 45osp. Koulutukseen sisältyy käsityömateriaalin valinta ohjattavalle ryhmälle sopivaksi, ohjausmenetelmien valinta, ohjaussuunnitelman tekeminen, työohjeiden laadinta ja toteuttaminen, tietotekniikan hyväksikäyttö, kustannuslaskenta ja hinnoittelu, kestävä kehitys ja alan laatuvaatimukset. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Kiertotaloustuotteen valmistaminen tutkinnon osan laajuus on 45 osp. Koulutukseen sisältyy kiertotalousmateriaalin valinta, tuotteen suunnittelu, prototyyppien suunnittelu ja tekeminen, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio ja piensarjan valmistus. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Koulutuksen laajuus on 10 osp. Koulutuksessa keskitytään oman osaamisen tuoteistamiseen ja markkinointiin. Opintoihin sisältyy työnäytteiden ja asiakastöiden dokumentointia, kuten piirros-, elokuva-, valokuva-, video-, ääni - tai tekstimateriaalina, tekijänoikeudet, liikesalaisuus ja salassapito. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »