Taideteollisuusalan perustutkinto

Humanistiset ja taidealat

Koulutuspaikkakunnat: Piippola (Siikalatva), Kalajoki, Nivala

Tavoite

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut artesaani valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä monipuolinen kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan ammattilainen osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Alan ammattilainen työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, käytännöt, kestävän kehityksen ja materiaalit. Teknisen ammattitaidon lisäksi alan ammattilainen tarvitsee kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Meillä voit valmistua perustutkinnosta

  • Puusepänalan osaamisalan artesaaniksi
  • Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan artesaaniksi
  • Sisustusalan osaamisalan artesaaniksi

Missä työskentelisin?

Puusepän alan osaamisalasta valmistunut saa valmiudet toimia alan työtehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä omassa yrityksessäsi suunnitellen, valmistaen ja korjaten puualan tuotteita.

Valmistuttuasi käsityön ohjaustoiminnan osaamisalalta voit toimia ohjaajana kädentaitojen harrastusryhmissä ja kerhoissa sekä hoitolaitoksissa, työkeskuksissa ja työpajoissa. Lisäksi tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä alalla itsenäisenä yrittäjänä.

Sisustusrakentaja tai sisustusneuvoja toimii joko itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä rakentamiseen liittyvissä yrityksissä tai myynti tai suunnittelutehtävissä alan liikkeissä.

Koulutuksen sisältö

Artesaani, puusepänalan osaamisala

Puusepänalan artesaanin opinnoissa opit puusepänalan tuotteiden valmistusmenetelmiä - mm. alan käsityövälineiden ja koneiden käyttö, puu-, komposiitti- ja levymateriaalien ominaisuudet ja työstötavat. Lisäksi perehdytään yleisimmin puusepänalalla käytettävien pintakäsittelyaineiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Lisäksi osaamista voi syventää valinnaisissa tutkinnon osissa esimerkiksi soittimen rakentamiseen tai tilan stailaamiseen. Tutkinnon voi suorittaa joustavasti Kalajoella.

Artesaani, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Piippolassa keskeisiä opiskeltavia sisältöjä ovat ohjaustoiminta, käsityötekniikat, kuvalliset aineet, digiosaaminen, tuotesuunnittelu ja markkinointi. Voit koostaa opintosi erilaisista käsityötekniikoiden kursseista kuten esim. kankaankuviointi, kudonta, ompelu, huovutus, erityistekniikat, puu- ja metallityöt sekä entisöinti. Tutkinnon voi suorittaa monimuotoisena Piippolassa.

Artesaani, sisustusrakennusala

Sisustus- ja korjausrakennusalan opintoihin sisältyy esimerkiksi sisärakennustöitä, sisustustöitä, väliseinien rakentamista, maalaus- ja päällystystöitä sekä listoittamista. Opinnoissa pääset perehtymään myös kiintokalusteiden valmistamiseen ja asentamiseen. Märkätilojen osalta opintoihin sisältyy esimerkiksi tasoitustyöt, vedeneristys, laatoitustyöt ja saunan sisärakentaminen. Voit tehdä opintoja myös asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Piippolassa sisustusrakentajat toteuttavat sekä uudis- että korjauskohteiden sisäpintatöitä. Projekteina toteutettava koulutus sisältää sisustussuunnittelua, urakkalaskentaa ja toteutusta. Koulutus järjestetään sekä päivä- että monimuoto-opetuksena.

Nivalassa perehdytään lisäksi verhoiluun.

Kalajoella koulutus on työelämälähtöistä ja toteutamme asiakastöinä julkisten ja yksityisten tilojen sisäpintatöitä. Kalajoella useat tämän tutkinnon suorittaneet ovat opiskelleet samalla ylioppilastutkinnon.

Artesaani, sisustusneuvonta

Kalajoella voit valita sisutussuunnitteluun ja -neuvontaan painottuvan monimuotokoulutuksen. Sisustusneuvojaksi opiskelu on projektiluonteista ja siinä suunnitellaan ja toteutetaan sekä julkisia, että yksityisiä tiloja. Suunnittelu tapahtuu 3D-mallinnusohjelmien avulla. Opintoihin sisältyy myös mm. sisustussuunnittelun perusteita, stailausta ja yrittäjyysopintoja.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2238
marko.parhiala@jedu.fi

Kalajoki
Siirilä Esa
koulutusjohtaja
Puh. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »
Kalajoki »
Piippola (Siikalatva) »

HAE TUTKINNON OSIIN

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Käsityötaidon ohjaamisen tutkinnon osan laajuus on 45osp. Koulutukseen sisältyy käsityömateriaalin valinta ohjattavalle ryhmälle sopivaksi, ohjausmenetelmien valinta, ohjaussuunnitelman tekeminen, työohjeiden laadinta ja toteuttaminen, tietotekniikan hyväksikäyttö, kustannuslaskenta ja hinnoittelu, kestävä kehitys ja alan laatuvaatimukset. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla myös päivittämään vanhan tutkinnon uuteen! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Kiertotaloustuotteen valmistaminen tutkinnon osan laajuus on 15 osp. Koulutukseen sisältyy kiertotalousmateriaalin valinta, tuotteen suunnittelu, prototyyppien suunnittelu ja tekeminen, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio ja piensarjan valmistus. Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii käsitöiden teosta ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Voit tulla päivittämään osaamistasi! Voit valita kiinnostuksesi mukaan kovat tai pehmeät materiaalit tai molemmat.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi- ja etäpäiviä, verkko-opiskelua ja opiskelua työpaikalla. Lähipäivien määrä riippuu aikaisemmasta osaamisesta.

HAE »

Piippola (Siikalatva)

Koulutus alkaa:

Kiinnostaako sinua kodin kunnostus tai haaveiletko sisustusalan työstä?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät sisustusremontteja tehden tai ovat hakeutumassa alalle. Myös kotiremontoijat saavat koulutuksesta tietoa onnistuneen remontin tekemiseen. Koulutus sisältää harjoituksia oppilaitoksen tiloissa tai työmaalla sekä teoriaopintoja. Harjoitustyönä opiskelijat tekevät huoneremontin kotona tai asiakkaalla.

Koulutuksen sisältö

  • Tapetointi- ja maalaustyöt
  • Sisäkattotyöt
  • Lattiasennustyöt
  • Listoitustyöt
  • Sisustussuunnittelu

Koulutus kestää n. neljä kuukautta. Lähiopetusta yhteensä 15 päivänä. Lähiopetusta järjestetään kolmena peräkkäisenä päivänä ma-ke. Lähipäivien yhteydessä on mahdollista yöpyä koulun asuntolassa.

Koulutus on maksuton.

HAE »